Valg

Her vil det komme informasjon om

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019


Stemmeresultater totalt - Stortingsvalget 2017

Parti

Forhånd

Valgting

Total

Arbeiderpartiet

489

1 243

1 732

Demokratene i Norge

3

6

9

Fremskrittspartiet

214

686

900

Helsepartiet

11

21

32

Høyre

273

874

1 147

Kristelig Folkeparti

44

99

143

Liberalistene

1

8

9

Partiet De Kristne

8

8

16

Pensjonistpartiet

7

8

15

Rødt

41

93

134

Senterpartiet

155

501

656

Venstre

37

155

192

Alliansen

0

4

4

Miljøpartiet De Grønne

49

87

136

Kystpartiet

2

2

4

Sosialistisk Venstreparti

69

160

229

Totalt antall partifordelte stemmesedler

1 403

3 955

5 358

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017

Harestua

Valglistens navn

Opptalte stemmesedler

Prosent

Arbeiderpartiet

412

31,86

Demokratene i Norge

1

0,08

Fremskrittspartiet

213

16,47

Helsepartiet

11

0,85

Høyre

336

25,99

Kristelig Folkeparti

24

1,86

Liberalistene

3

0,23

Partiet De Kristne

3

0,23

Pensjonistpartiet

3

0,23

Rødt

39

3,02

Senterpartiet

88

6,81

Venstre

60

4,64

Alliansen

0

0,00

Miljøpartiet De Grønne

33

2,55

Kystpartiet

1

0,08

Sosialistisk Venstreparti

66

5,10

Subtotal

1293

100,00

Blanke stemmesedler

6

 

Tvilsomme stemmesedler

1

 

Totalt antall stemmesedler

1300

 

 

Grua

Valglistens navn

Opptalte stemmesedler

Prosent

Arbeiderpartiet

263

35,11

Demokratene i Norge

1

0,13

Fremskrittspartiet

149

19,89

Helsepartiet

6

0,80

Høyre

166

22,16

Kristelig Folkeparti

16

2,14

Liberalistene

2

0,27

Partiet De Kristne

3

0,40

Pensjonistpartiet

4

0,53

Rødt

22

2,94

Senterpartiet

49

6,54

Venstre

27

3,60

Alliansen

2

0,27

Miljøpartiet De Grønne

13

1,74

Kystpartiet

0

0,00

Sosialistisk Venstreparti

26

3,47

Subtotal

749

100,00

Blanke stemmesedler

5

 

Tvilsomme stemmesedler

2

 

Totalt antall stemmesedler

756

 

 

Roa

Valglistens navn

Opptalte stemmesedler

Prosent

Arbeiderpartiet

294

30,85

Demokratene i Norge

3

0,31

Fremskrittspartiet

161

16,89

Helsepartiet

2

0,21

Høyre

188

19,73

Kristelig Folkeparti

27

2,83

Liberalistene

1

0,10

Partiet De Kristne

1

0,10

Pensjonistpartiet

1

0,10

Rødt

19

1,99

Senterpartiet

177

18,57

Venstre

32

3,36

Alliansen

1

0,10

Miljøpartiet De Grønne

22

2,31

Kystpartiet

1

0,10

Sosialistisk Venstreparti

23

2,41

Subtotal

953

100,00

Blanke stemmesedler

6

 

Tvilsomme stemmesedler

0

 

Totalt antall stemmesedler

959

 

 

Lunner

Valglistens navn

Opptalte stemmesedler

Prosent

Arbeiderpartiet

273

28,80

Demokratene i Norge

1

0,11

Fremskrittspartiet

162

17,09

Helsepartiet

2

0,21

Høyre

184

19,41

Kristelig Folkeparti

22

2,32

Liberalistene

2

0,21

Partiet De Kristne

1

0,11

Pensjonistpartiet

0

0,00

Rødt

13

1,37

Senterpartiet

188

19,83

Venstre

36

3,80

Alliansen

1

0,11

Miljøpartiet De Grønne

19

2,00

Kystpartiet

0

0,00

Sosialistisk Venstreparti

44

4,64

Subtotal

948

100,00

Blanke stemmesedler

7

 

Tvilsomme stemmesedler

1

 

Totalt antall stemmesedler

956

 

 

Totalt for stemmer mottatt på valgdagene i Lunner kommune

Valglistens navn

Opptalte

Prosent

Arbeiderpartiet

1242

31,50

Demokratene i Norge

6

0,15

Fremskrittspartiet

685

17,37

Helsepartiet

21

0,53

Høyre

874

22,17

Kristelig Folkeparti

89

2,26

Liberalistene

8

0,20

Partiet De Kristne

8

0,20

Pensjonistpartiet

8

0,20

Rødt

93

2,36

Senterpartiet

502

12,73

Venstre

155

3,93

Alliansen

4

0,10

Miljøpartiet De Grønne

87

2,21

Kystpartiet

2

0,05

Sosialistisk Venstreparti

159

4,03

Subtotal

3943

100,00

Blanke stemmesedler

24

 

Tvilsomme stemmesedler

4

 

Totalt antall stemmesedler

3971