Nødnummer  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse, medinsinsk hjelp 113
Legevakt 116 117
Barnevernvakten 116 111

 

Barnevern

116 111

 

 

Brann

Nødnummer brann 110

Lunner - Gran brann og redning, tlf. 61 33 84 00 eller se kontaktinformasjon her på Gran kommune sine nettsider.

Leger og legevakt

Harestua medisinske senter tlf. 61 32 49 90

Roa legefellesskap tlf. 61 32 46 00

Lunner og Gran legevakt tlf. 116 117

Nødnummer medisinsk tlf. 113

Politi

Gran og Lunner lensmannskontor tlf. 62 53 90 00

Politi tlf. 02800

Nødnummer Politi tlf. 112

Veg, vann og avløp

Vann og avløp tlf. 975 27 009

Veg - Brøytevakt kommunal veg 2. november til 1. mai tlf. 917 437 17

Om det ikke haster, meld inn saken på "Mitt nabolag".