Utvalgene

Livsløpsutvalget og Plan- og utviklingsutvalget har til sammen ansvar for bærekraftmålene i Lunner kommunes samfunnsplan (foreløpig på høring her https://www.lunner.kommune.no/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2040.6247951-301937.html).

Utvalgene har ansvar for følgende bærekraftmål:

Livsløputvalget

Plan- og utviklingsutvalget

God helse

God utdanning

Mindre ulikhet

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Samarbeid for å nå målene

Liv på land

Innovasjon og infrastruktur

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Samarbeid for å nå målene

Plan- og utviklingsutvalget skal i tillegg behandle saker i henhold til plan og bygningsloven med unntak av at formannskapet er kommuneplanutvalg (kommunens planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel) og innstiller til kommunestyret i overordnede arealplaner (kommunedelplaner og områdereguleringsplaner).

Hver av utvalgenes medlemmer har særlig ansvar for å følge opp ett av bærekraftmålene. De er ikke fordelt enda, da utvalgene enda ikke har hatt sine første møter.


Livsløputvalget 2019-2023 består av følgende:

 
Medlemmer
Leder Hanne Gabrielsen (AP)
Nestleder Kristin Horni (SP)
Olaf Haakenstad (AP)
Geir André Olsen (AP)
Svein Krakk (SP)
Victoria Gaarder (R)
Line Biagio Solvang (H)

 

Varamedlemmer
For AP:
Thor Sparby (AP)
Katrine Petra Fossheim (AP)
Hege Tømmerstigen (AP)
Øyvind Brænd (AP)
Nils Erik Mossing (AP)
 
For SP og R:
Mette Aas-Kilstad (SP)
Anna Julie Briskeby (SP)
Line Skirstad (SP)
Andreas Ensrud (SP)
Karina Torsæter (R)
 
For H og FRP:
Andreas Mamen (FRP)
Even Karlsen Trontveit (H)
Alexandra J.M. Buan (H)

 

Plan- og utviklingsutvalget 2019-2023 består av:

Medlemmer
Leder Halvor Bratlie (SP)
Nestleder Thor Sparby (AP)
Jenny Mette Høiby (SP)
Renate Michaelsen (AP)
Lars Wøien Alhaug (SP)
Karina Ødegård (MDG)
Lasse Lehre (H)

 

Varamedlemmer
For AP, SP, SV, R og MDG:
Geir André Olsen (AP)
Tyrgve Brandrud (SP)
Vibeke Engerdalen (AP)
Karl Emil Grina (SP)
Per Høiby (AP)
Andreas Ensrud (SP)
Øyvind Brænd (AP)
Gro Inger Maurtvedt (SP)
 
For H og FRP:
Ole Gustav Morstad (H)
Kai Roar Dahl (H)
Trond Myhre (FRP)
Alexandra J.M. Buan (H)
Line Biagio Solvang (H)