Valdres-lms

UTSETTES: Åpent møte om nytt helse og omsorgssenter

Åpent informasjonsmøte om lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter utsettes til september.


De 4 alternativene for lokalisering som skal legges fram for politisk behandling i september vil bli presentert. Det vil bli mulighet for dialog og spørsmål rundt de ulike alternativene.