Bergosenteret og Harestua aktivitetshus

Utlån og utleie av lokaler og møterom i Lunner kommune

Vi låner for tiden ikke ut møtelokaler til lag, foreninger og private på grunn av koronapandemien.


Private som allerede har booket til dåp og konfirmasjon, får beholde disse. Dette vil i første omgang vare ut august 2020.