Norstrandkollen

Utbyggingsavtaler Nordstrandkollen Skidestinasjon

Kommunestyret har godkjent utbyggingsavtalene som er inngått for å gjennomføre reguleringsplanen for Nordstrandkollen Skidestinasjon.

Kommunetyret har godkjent utbyggingsavtalen mellom Kjell Kjørven og Lunner kommune og utbyggingsavtalen mellom Lunner Almenning og Lunner kommune. Dette ble gjort i deres møte 8. september 2016 sak 102/16.

Du kan lese utbyggingsavtalen mellom Kjell Kjørven og Lunner kommune her.

Du kan lese utbyggingsavtalen mellom Lunner Almenning og Lunner kommune her.