Flåte med motor

Undersøkelser i Harestuvannet

I uke 38 og 39 vil det være en flåteinnretning med motor på Harestuvannet.

I forbindelse med undersøkelser av sjøledning i Harestuvannet, vil dykker bruke motorisert flåteinnretning. Det er gitt tillatelse til å bruke motor i dette tilfellet. Undersøkelsene vil pågå i uke 38 (denne uka) og uke 39.