Mylla mot vest.

Undersøkelser av vannkvalitet sommer 2019

Vi trenger å ha oversikt over vannkvaliteten og utvikling av vannkvalitet i vassdragene våre. Målet er god vannkvalitet. Får å få kunnskap om hvordan det står til med vassdragene, må vi ta vannprøver og derfor vil det i perioden juni til oktober bli tatt vannprøver i vann sør i kommunen.


Det skal tas vannprøver i følgende innsjøer (elver):

  • Mylla (Viggern, Beltern)
  • Svea
  • Harestuvannet
  • Strykenvannet
  • Muttatjern
  • Langvikaelva

I tillegg skal utbredelsen av den uønska arten vasspest, undersøkes i flere av de samme vannene. Prøvetakerne vil bruke båt når de skal ta prøvene månedlig i perioden juni til oktober. Kanskje ser dere at de er utpå for å ta prøver. På denne måten bedrer vi kunnskapsgrunnlaget vårt slik at vi finner de riktige tiltakene for å oppnå god vannvalitet sånn at vi kan bruke vassdragene våre til det vi liker og trenger sånn som bading, fisking, vanning, kanopadling m.m. 

Du kan bidra ved å huske på å ikke spre uønska arter som f.eks vasspest ved å ikke flytte båter mellom vassdrag uten at de er desinfisert.