Mål for tjenesten

Trygghetsalarm skal bidra til større trygghet for deg som bor hjemme og som føler deg utrygg eller har en sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

Hvordan virker alarmen?

  • Alarmen er omtrent like stor som en klokke. Du kan ha den på armen eller henge den rundt halsen slik at du kan tilkalle hjelp hvis du har behov.
  • Du kan utløse alarmen dersom du faller eller trenger rask helsehjelp fra hjemmetjenesten.
  • Ved akuttsituasjoner må du ringe 113.
  • En nøkkelboks med kode monteres ved inngangsdøren din. Her må det ligge en dørnøkkel slik at hjemmetjenesten kan komme inn til deg når du har utløst alarmen.
  • Trygghetsalarmen er koblet til røykvarsleren. Dermed blir også brannvesenet varslet hvis det skulle oppstå brann.

Hvem kan søke om trygghetsalarm?

Du kan søke om trygghetsalarm hvis du 

  • har en sykdom eller funksjonsnedsettelse som gjør at du kan ha behov for bistand fra hjemmetjenesten eller hvis du bor hjemme og føler deg utrygg

  • ikke klarer å bruke telefonen for å tilkalle hjelp

Hva koster det?

Leie av trygghetsalarm koster 390 kroner i måneden.

I tillegg kommer det et oppstartgebyr på 1538 kroner (engangsgebyr).

Prisene for trygghetsalarm fastsettes hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.