Trygge foreldre kan

Trygge foreldre kan!

Her kan du lese om hva Trygge foreldre kan! er, hva vi kan hjelpe deg med, og hvilke tilbud vi har å gi småbarnsforeldre i Lunner.

Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at du/ dere er en god foresatt/e, ved at du blir mer bevisst på hva du gjør som er bra for ditt barn, slik at barnet får et trygt miljø og kan bli en aktiv deltager i sitt eget liv.

Vi kan komme hjem til deg for veiledning, du kan komme til oss på helsestasjonen, eller du kan være med på gruppesamlinger/kurs.


Foreldreveileder

Tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler og parsamtaler.
Veileder hvor samspillet utfordrer mellom barn og foreldre.

Foreldreveileder Anne Beth Hennie
Telefon: 40 47 13 11 (sms/ring)
Epost: anne.elisabeth.hennie@lunner.kommune.no

anne beth.jpg
Anne Beth har jobbet med barn og familier i hele sin yrkeskarriere. Er utdannet førskolelærer, har jobbet mange år i barnehage og skole. Har master i familieterapi.

Støttesamtaler på helsestasjonen

Alle har en psykisk helse! Og det er bra!

Det er når den psykiske helsen gir uhelse at det blir en utfordring. Å være mamma og pappa er krevende. Psykisk helse utfordres av mangel på søvn, svangerskap, ansvar, overganger - følelsen av utilstrekkelighet.
Vi tilbyr hjelp hvis du opplever utfordringer eller belastninger i hverdagen og trenger hjelp til å sortere tankene dine.

Mari Roen er psykisk helsearbeider og har lang erfaring fra arbeid innen psykisk helse og rus. Hun jobber i tillegg på kontoret på helsestasjonen, så tilbudet er lett tilgjengelig.
Vi tilbyr støttesamtaler og hjelper til med videre henvisning ved behov.

Ta det opp med din helsesykepleier, eller ring helsestasjonen for avtale!

Mari Roen
Mari Roen
Psykisk helsearbeider
Mob 40914919
Kontoret på helsestasjonen 613 24 200 (hverdager mellom 08.15 og 12.00)

VÅRS

HAR DU BARN I ALDEREN 2 TIL 6 ÅR?
Opplever du noen ganger å stå fast i påkledningssituasjonen?
Blir du utfordret av barn som vil «klare selv»?

Helsestasjonen har GRATIS temakvelder
med fokus på gode beskjeder, ros og oppmuntring,
positiv involvering og lek, empati, grensesetting.

Kurset går over 5 kvelder.
Neste kursmulighet: 15.oktober, 22.oktober, 29.oktober, 05.november og 12.november 2019.
Alle kurskvelder er tirsdager kl.18.00-20.00


Vårs kurs
Kurskveldene bygger på hverandre så utbyttet blir best om du får til å komme hver kurskveld.
Vi anbefaler at både mor og far deltar. Kveldene passer for foreldre som bor sammen og foreldre som ikke bor sammen.

Meld deg på ved å sende en epost Lunner helsestasjon (helsestasjonen@lunner.kommune.no) eller ring oss på 613 24 200.

Trygghetssirkel

TRYGGHETSSIRKELEN - Circle of security parenting (COS-P)
Et foreldreveiledningsprogram med fokus på relasjon og samspill


sol maleri.jpg

Noe av det viktigste du kan gjøre for å få et trygt tilknyttet barn, er å være en trygg havn.
Vær oppmerksom på barnets signaler, og la barnet dele både gleder, sorger og erfaringer med deg.

Nøff gikk forsiktig nærmere Brumm. «Brumm!» hvisket han.
«Ja, Nøff?»
«Ingenting» sa Nøff og tok labben hans. «Jeg ville bare være sikker på at du var her.»

 

Trygghetssirkelen - et foreldreveiledningsprogram med fokus på relasjon og samspill i Lunner kommune

 •  foreldrekurs/gruppe for foreldre med barn i alderen 0-6 år.
 •  individuell veiledning for foreldre med barn i alle aldre.
   

Hva er trygghetssirkelen foreldrekurs?

Som foreldre kan vi alle til tider føle oss opprådd, og ikke helt vite hvordan vi skal møte barnet vårt. Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg til å se og forstå barnets behov og signaler. Bli tryggere på hvordan du kan møte barnet ditt i utviklingen av følelser og behov.

Vi ønsker å gi foreldre verktøy som er til hjelp i hverdagen, et «veikart» som gir retning. Kurset handler både om hva som skjer i barna og bevissthet rundt hva som skjer i en selv som forelder. Det betyr å se seg selv utenfra og barnet innenfra.

Fokus for dette kurset er å jobbe med relasjon og samspill, og følelser er et sentralt tema. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap. Det formidler grunnprinsipper som skal hjelpe til å bygge og sikre trygghet på en god måte.
 

Egen barndom?

Hva har du med deg fra egen oppvekst?
Hvordan foreldre responderer på barnas behov, avhenger av hvordan de selv opplevde dette som barn. Barndommen varer jo som vi vet i generasjoner!

En trygg tilknytning til foreldre fungerer som et «psykologisk immunforsvar» i møte med belastninger i livet.

TrygghetssirkelenOversikt.jpg

 • Gruppene er gratis og går over 8 ganger.

 • Det blir vist filmsnutter hver gang som utgangspunkt for diskusjoner i gruppa.

 • Du bestemmer selv hvor mye du vil dele av egne erfaringer.

Gjennom kurset har vi fokus på:

 1. hvordan du ser på deg selv som forelder.

 2. hvordan du ser barnet.

 3. hvordan du ser på utøvelse av omsorgen for barnet ditt.

 4. følelser både hos foreldre og barn. Hvordan kommer de til uttrykk?

 5. hvordan påvirkes du av det du ser på filmsnuttene?

 6. å hjelpe deg til å oppdage det som i små «øyeblikk» skjer hos barnet, som er av betydning for en trygg relasjon.

 

Neste kursmulighet: vinter 2021 (?)
Kurset går over 8 ganger.

Ønskelig du individuell COS-P-veiledning, ta kontakt med foreldreveileder Anne Beth Hennie.

Vil du være med på dette, si i fra til helsesykepleier!

Marte Meo veiledning

Marte Meo er en videobasert veiledningsmetode. Målet er å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, og å gi den voksne nye handlingsmuligheter.
Les mer her.

Er du interessert, eller ønsker å vite mer kan du ta kontakt med:

Marte Meo terapeut Randi Braastad

Randi Braastad
Telefon: 936 08 781
Epost: rab@lunner.kommune.no