Hjelp i hjemmet gis etter individuelle behov, og kan gis i privat eller tilrettelagt bolig. Tjenestene skal bidra at du mestrer din livssituasjon best mulig i ditt eget hjem.

Les mer om tildeling av tjenester og hvordan du søker på nettsiden vår: Hvordan søke helsetjeneste? Du finner også søknadsskjemaer nederst på denne siden.

Helsehjelp i hjemmet/hjemmesykepleie

Tjenesten skal gi nødvendig helsehjelp i hjemmet, og bidra til gode forutsetninger for at du skal mestre din livssituasjon best mulig i ditt eget hjem.

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Praktisk bistand

Praktisk bistand handler om å få hjelp til praktiske gjøremål til deg som ikke klarer dette selv.

Du betaler en egenandel for denne tjenesten, og det er kommunestyret som bestemmer hva egenandelen skal være. 

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en ordning rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Brukerstyret betyr at det er du som bruker, eller den som representerer deg, som er arbeidsleder og har ansvar for å utarbeide arbeidsplaner og eventuelt stillingsbeskrivelser.

Målet med BPA er å skape sosial trygghet, bidra til likeverd og likestilling og gi den enkelte mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm skal bidra til at eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal oppleve større trygghet i hverdagen. Ved hjelp av alarmen har du mulighet til å tilkalle helsehjelp 24 timer i døgnet. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste. 

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Avlastning

Personer og familier som har et særlig omfattende omsorgsarbeid kan søke om avlastning når den som trenger omsorg ikke kan være alene hele eller deler av døgnet. Avlastningen kan gis i hjemmet, i private avlastningshjem eller i kommunale avlastningsenheter.

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker. Stønaden er skattepliktig. 

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.