Nasjonal telefonveiledning til pårørende

Nasjonal telefonveiledning fra PårørendeSenteret i Stavanger

PårørendeSenteret i Stavanger tilbyr telefon veiledning nasjonalt

- til pårørende

- til ansatte som møter pårørende


 Vi har nå utvidet veiledningstilbudet – både til pårørende - og til ansatte i helse- og velferdstjenestene som møter pårørende. Gry Anette Øvstegård er på plass, og er klar for å tilby telefonveiledning uavhengig hvor du bor i landet. Hun er utdannet klinisk sosionom og familieterapeut.

Pårørendesenteret i Stavanger er et lavterskeltilbud, og det skal være enkelt å få kontakt med oss. Vi har åpen telefontid mellom klokken 09 – 11.30 alle ukedager utenom tirsdager. Da kan du ringe 51 53 11 11 for å få avtale med en av våre fagkonsulenter. Vi tilbyr konsultasjoner ved PårørendeSenteret, på telefonen eller på mail. I tillegg har vi lokale tilbud om grupper eller kurs for pårørende. Du kan (uavhengig av åpningstider) kontakte oss via vårt kontaktskjemawww.pårørendesenteret.no. Kontaktskjemaene blir besvart fortløpende eller ved første virkedag. Ofte avtaler vi videre kontakt pr mail eller telefon.

Vi håper å kunne nå enda flere gjennom aktiv bruk av flere digitale kommunikasjonskanaler. Chat-tjeneste er derfor på plass fra 1. februar 2016 på www.pårørendesenteret.no og www.pårørendeprogrammet.no