478158923

Puss fra første tann

Tannhelse

Barnas tannhelse er foreldrenes ansvar.
God tannhelse kommer ikke av seg selv. Den første tannen markerer et nytt trinn i barnas utvikling, og da er det viktig å skape gode vaner for kosthold og tannpuss!


Når kommer de første tennene?

Barn får normalt 20 melketenner, 10 i overkjeven og 10 i underkjeven. Barn blir født uten tenner i munnen. Anleggene ligger skjult i kjevene.

De fleste barn får sine første tenner når de er mellom 6 og 10 måneder gamle, men det er store variasjoner. Når barnet er 2 ½ til 3 år gammelt har som regel alle de 20 melketennene kommet frem.

Mange barn opplever litt ubehag og kløe før tannfrembrudd. De kan sikle mye, og gnage på leker og hender. Dere kan gjerne se litt klumper i gommene – noen ganger litt blodfylte. En kjølig bitering kan være lindrende (Obs! Ikke kaldere enn det en kald klut vil være, ikke noe frossent, det blir for kaldt).

når kommer tennene.jpg

Når skal vi begynne å pusse tennene?

Alle barn trenger hjelp til tannpuss frem til de er 10-12 år gamle. Puss med fluortannkrem to ganger daglig fra første tann.
Unngå skylling av munnen etter tannpuss.
Tannpuss bør unngås rett etter oppkast og inntak av juice.

0-2 år: Gjør tannpuss til en god vane

 • Start når første tann bryter frem.
 • La tannpussen være lekbetont.
 • Bruk en liten og myk tannbørste.
 • La barnet ligge i begynnelsen. Etter hvert kan barnet sitte på den voksnes fang med hodet i armkroken.
 • Bruk knapt synlig mengde fluortannkrem. Småbarn kan ikke spytte, og derfor er det viktig å begrense mengden tannkrem.
 • Voksne må ta ansvaret for tannpussen.

3-5 år: Melketennene må stelles

 • Jekslene skal pusses både på innside, tyggeflate og utside.
 • La barnet stå på en skammel og ha barnets hode i armkroken. Leppe og kinn holdes til side med én hånd og man pusser med den andre hånden.
 • Bruk fluortannkrem som tilsvarer barnets lillefingernegl. Ved 6-års alder tilsvarer dette en ertstor mengde.
 • Spør på tannklinikken dersom du vil vite om tannrengjøringen er god nok.
 • Voksne må ta ansvaret for tannpussen.

6-12 år: Mange nye tenner

 • I denne perioden kommer det mange nye, varige tenner som kan være vanskelig å rengjøre. Den første varige jekselen bryter frem lengst bak i munnen ved 6-års alder, og dette betyr at tannbørsten må godt inn i munnen.
 • De fleste barn trenger hjelp med tannpussen til de er 10-12 år. Barnet kan gradvis ta over noe tannpuss, men voksne må kontrollere at tennene er rene.
 • Tannlegen anbefaler tannpuss to ganger daglig med fluortannkrem.
 • Spør tannklinikken om bruk av tanntråd.

Amming, kosthold og tannhelse. Smokk og fingersuging.

Amming
I Norge gir Helsedirektoratet følgende presisering vedrørende amming om natten: "Det er ikke dokumentert at amming gir hull i tennene. Men når barnet er fylt ett år, bør amming om natten begrenses til to ganger av hensyn til tannhelsen".
Varigheten av ammingen betyr noe med tanke på blant annet karies hos små barn: ligger barnet og dier hele natten, og tennene "bader" i melk mesteparten av tiden, så er saken en helt annen enn hvis barnet får et par nattmåltider som avsluttes etter at barnet har spist (ca 15 minutter per måltid).

Kosthold
Fokus på å begrense sukkerinntak, både mengde og hyppighet. Ha faste måltider, unngå surt og søtt mellom måltidene. Alltid vann som tørstedrikk! Godteri, kjeks, kaker og brus anbefales kun en dag i uken. Gode vaner er lettere å holde på når de innarbeides tidlig!
Unngå hyppig inntak av syreholdig mat og drikke (eks brus, saft, juice, smoothieposer, sitrus-frukt, surt godteri) fordi det øker risikoen for syreskader.

smokk

Smokk og fingersuging
Små barn har et medfødt sugebehov. Hvis barnet avvennes med smokk for tidlig, kan de gå over til å suge på fingeren noe som kan være vanskeligere å slutte med.
Når barnet  er 3-4 år bør bruk av smokk og finger begrenses til innsovning. Fra 5-års alder bør barnet avvennes alle former for sugevaner.

 

 

Når skal barnet mitt til tannklinikken/tannpleier?

Når barnet er fra tre til fire år gammelt bør tenner og munnhule undersøkes av tannlege eller tannpleier. Barna skal vennes til tannhelsekontroll og det er viktig at barnet vennes til kontroll av tenner og munnhule uten at det forbindes med ubehag.

Hvordan kan jeg best forberede barnet mitt?
Fortell barnet om besøket på forhånd. Fortell kort at tennene skal lyses på og at tannlegen ser litt rundt munnen med et speil. Ikke utbroder med detaljerte beskrivelser, og unngå uttrykk som “det er ikke farlig” eller “det gjør ikke vondt”. Slike utsagn er egnet til å vekke barnets mistenksomhet og dersom noe skulle oppleves som ubehagelig av barnet mister en litt tillit.

Det første besøket vil ofte fungere som en tilvenning der kontakten etableres med barn og pårørende. Barnet vil bli kjent med personene på tannklinikken og få se og demonstrert instrumenter og utstyr. Dette kan være godt investert tid både av foreldre og tannklinikk. Husk ditt barn skal forhåpentligvis være en avslappet pasient resten av livet.

Dersom du sjøl er engstelig for tannbehandling så skal du vite at slik redsel smitter lett fra foreldre til barn. Velg derfor dine ord og ditt minespill med omhu når barnet skal forberedes.

Vil du lese mer? Fin artikkel om barnets første besøk hos tannlegen: Til tannlegen for aller første gang!

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, som skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til blant annet barn og ungdom fra fødsel og til det året de fyller 18 år, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-1 og § 1-3 første ledd bokstav a.[48] I praksis ivaretas barnas rett til tannhelsehjelp i helsestasjonen frem til barna er 3 år. For at helsestasjonen skal ivareta barnas rett til tannhelsehjelp, anbefales det at helsestasjonen gjennomfører fire munnundersøkelser på barna ved henholdsvis 6 uker, ½ år, 1 år og 2 år.

Hvordan får jeg tak i tannlegen?

Alle barn i Lunner kommune følges opp av Tannklinikken Hadeland, som ligger i toppetasjen på Hadeland videregående skole i Gran kommune.
Ta kontakt på telefon 61 31 34 00. Du kan både bestille time, eller be om råd når du ringer tannlegen. Er du usikker, så ta det opp med oss på helsestasjonen!

Traume/skade

Ta kontakt med tannklinikken samme dag! Utslåtte melketenner skal ikke settes på plass.

Ta kontakt på telefon 61 31 34 00.

Skjer det uhell/skade/traume etter ordinær åpningstid, ta kontakt med tannlegevakta i Hønefoss på telefon 32171794 eller tannlegevakta i Oslo på telefon 22673000.