Bli med å forme framtidas Lunner - aktivitetsdager 1-2 februar

Takk til alle som deltok på aktivitetsdager 1-2 februar!

Fredag 1. februar og lørdag 2. februar arrangerte Lunner kommune arbeidsverskteder og åpen aktivitetsdag for innbyggerne for å samle inn innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Vi fikk inn mange gode innspill som er uuverdelige for kommunen - og håper samtidig at alle som deltok opplevde å være med på en hyggelig aktivitet som kan inspirere til videre engasjement.


Fredag 1. februar startet 1., 4., og 7., klassinger fra kommunens barneskoler med et eget opplegg i Lunnerhallen. Workshopen ble gjennomført for å få barn sine innspill til fremtidens Lunner gjennom tilpassede oppgaver og tematikk for målgruppen. Oppgavene de gjennomførte var 1) kartlegging av behov, 2) male et felles fremtidsbilde av Lunner og 3) bygge framtidas Lunner i treklosser (aktiviseringsoppgave). Dagen, og særlig byggeklossene, ble svært godt tatt i mot av de unge. Se noen bilder nedenfor.Workshop_Barn 

  Barn_workshop 

Parallelt med barnas workshop ble det arrangert en workshop for inviterte fra næringslivet, foreninger, politikere og administrasjon i kommunen. Denne fant sted i gymsalen på frøystad. Vi hadde 50 deltakere som stilte opp. Temaet var også "framtidas lunner" og oppgavene gruppene fikk tildelt var basert på innspillene vi fikk inn gjennom innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i november 2019. Oppgavene handlet overordnet om å få frem Lunner kommune sine kvaliteter/potensialer (Gruppe 1+2) samt ønsker til fremtidens Lunner - med fokus på tettstedsentrum (Gruppe 3+4), grendehus (Gruppe 7+8), inkludering/mangfold (Gruppe 5) og samskaping (Gruppe 6). Gruppe 4 og 8 besto utelukkende av elever fra 9. og 10. trinn. Det ble jobbet stedspesifikt i forbindelse med kvaliteter/potensialer, inkludering/mangfold og samskaping. Gruppene som jobbet med tettstedsentrum og grendehus arbeidet med å utvikle generelle suksesskriterier som gjelder for ulike plasser i Lunner kommune. Dette var utrolig nyttig for kommunen og vi håper det var en morsom måte for deltakerne å komme med innspill på.

Workshop_voksne

Lørdag 2. februar var det duket for åpen aktivitetsdag i Lunnerhallen hvor alle innbyggerne i Lunner var invitert. Arbeidene som hadde blitt gjort i begge workshopene fredag skulle utstilles og jobbes videre med. I tillegg ble resultatene fra innbyggerundersøkelsen presentert. Vi hadde godt oppmøte og svært engasjerte deltakere - takk til alle som kom og bidro på  og gjorde dette til en spennende dag! Det var mange gode diskusjoner, spørsmål og innspill som kommunen tar med seg videre og som gir oss et godt grunnlag for å planlegge fremtiden!

Åpen aktivitetsdag