SWOT

En strukturert planleggingsmetode for å se på interne og eksterne faktorer viktig for organisasjonens strategisk utvikling.

Hvorfor?

SWOT-analyse kan være en effektiv måte å

  • Utforske nye løsninger til problemer
  • Identifisere barriere til utvikling eller måloppnåelse
  • Vise muligheter og begrensinger til endring
  • Velge retning og begrunne det

Hvordan?

Grupper med 4-8 deltakere diskuterer en problemstilling eller organisasjonen generelt ved å se på dens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Videre diskuteres strategier for å jobbe med styrkene og svakhetene gjennom å se på mulighetene som finnes.

SWOT verktøy