gravid magebilde

Oppfølging under og etter fødsel

Jordmortjenesten

Svangerskapskontroller er et tilbud til alle gravide. Vi samarbeider med fastlegene i kommunen.
Vårt mål gjennom svangerskapskontrollene er å gi informasjon og lytte til hvordan du/dere har det, følge utviklingen og avdekke eventuelle komplikasjoner.

Jordmortjenesten i Lunner kommune er på Lunner helsestasjon i tilknytning til rådhuset. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller vil avtale time!

 


Å være gravid i koronatider

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide, barn og unge er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom skriver folkehelseinstituttet.

Om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før, under eller etter fødsel er usikkert. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. Smitten ser ikke ut til å gå over morkaken og vil dermed ikke påvirke det ufødte barnet. Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien.

 

Oppfølgingen av gravide påvirkes og mange vil oppleve at man får flyttet timen sin eller blir ringt til i stedet for i disse ukene. Det er kommet retningslinjer for hva vi skal følge grunnet smittevernhensyn. Vi vil råde gravide til å prøve å fokusere på gleden over det nye livet som skal komme til verden. Er du engstelig og usikker, og kjenner på ekstra bekymring, skal du ikke nøle med å kontakte jordmor

 

Mange lurer også på hvordan dette påvirker polikliniske timer på sykehuset, fødselen og barseltiden på sykehuset. De ulike sykehusene har laget sine skriv, og de samme retningslinjene gjelder stort sett på alle sykehus. Se link til det sykehuset du har fødeplass på:

Ringerike sykehus

Gjøvik sykehus

AHUS

Oslo Universitets sykehus

Jordmor på helsestasjonen

Ta kontakt for oppfølging hos jordmor!
Jordmortjenesten er gratis.

Jordmor Gunn Haug Staksrud (jobber torsdager og fredag)

613 24 200/40 80 12 77
ghst@lunner.kommune.no

Jordmor Gunn_250x279.jpg

 

Jordmor Trude S Skrove (permisjon fra august 2020 til mai 2021)

61324200/40801277
trss@lunner.kommune.no

svangerskapskontroll

Tilbud fra jordmor

  • Graviditetstest

  • Svangerskapskontroll

  • Rådgivning (graviditeten, fødsel og barselperiode)

  • Fødsel- og foreldreforberedende kurs

  • Hjemmebesøk etter fødsel

  • Etterkontroll

  • Prevensjonsveiledning

  • Råd og veiledning i forhold til kvinnehelse

  • Tverrfaglig samarbeid med familieterapeut, helsesøster ved behov

  • Barselgruppe på helsestasjonen sammen med fysioterapeut når barna er 2-6 uker gamle

Planlegger du å bli gravid?

Hvis du planlegger å bli gravid, kan det hende du trenger å gjøre noen endringer i livsstil, medisinbruk eller andre forhold knyttet til helsen din.

kvinne-holder-graviditetstest.jpg

FOLSYRE OG JOD
Start med folattilskudd (folsyretabletter) og jod minst en måned før befruktning - det er det viktigste du begynner med. Fosteret er spesielt utsatt for skader tidlig i svangerskapet. 
ALKOHOL
Gravide bør la være å drikke alkohol under svangerskapet. Det beste er om du også unngår å drikke alkohol mens du forsøker å bli gravid.
KOSTHOLD
Hvilke næringsstoffer barnet får i seg, er knyttet til hva du spiser. Gravide trenger derfor et sunt og variert kosthold for å sikre at barnet i magen får de næringsstoffene det trenger frem mot fødselen.
FYSISK AKTIVITET
Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for kvinner som ønsker å bli gravide. Fysisk aktivitet bidrar til å redusere usunt stress og dermed ha en gunstig effekt i forhold til det å bli gravid. Gravide som er i god for og veltrente har også ofte lettere svangerskap og fødsler.
STUMP RØYKEN
Å slutte å røyke er en god investering i helsen – både for mor og barn. Røykfrihet øker sjansen for et ukomplisert svangerskap og reduserer risikoen for lav fødselsvekt, ufrivillig abort og for tidlig fødsel.

Les mer her eller ta kontakt med jordmor hos oss for råd og oppfølging.

Foreldreforberedende kurs

Venter du barn?

Jordmor har oversikt over når neste kurs er, avtal gjerne med henne når det er lurt at dere deltar. Kurset holdes av jordmor og helsesykepleier.
Foreldreforberende kurs har fokus på fødsel og barseltid, foreldrerollen, amming og helsestasjonstilbudet.


Bli med da vel!
Kurste er nyttig (håper vi!), faglig, informerende, morsomt, selvfølgelig åpent for spørsmål - og gratis!

Nyttige linker

På helsedirektoratet finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.  

Nettsiden Kjennliv kan være en hjelp til gravide for å følge med på barnets bevegelser.