Styrkende dialog

Hjelper oss til å strukturere en samtale og legge til rette for refleksjon og større bevissthet rundt personlig rolleutøvelse og utvikling.

Hvorfor?

Dialogen kan brukes som en personlig utviklingsaktivitet der man for eksempel diskuterer etikk, profesjonelle roller, møte med brukere, eller hvordan å takle arbeidspress.

Metoden kan også brukes for å diskutere problemstillinger som en møter i arbeidshverdagen, enten som leder eller som medarbeider.

Hvordan?

I grupper av tre personer bytter deltakere på å bli intervjuet mens tredjepersonen i gruppen lytter. Ved å lytte til tilbakemeldingene fra den tredjepersonen, får deltakeren mulighet til å reflektere over egne resonnementer og vurdere veien videre.

Styrkende dialog verktøy