Nyhetsoversikt

Illustrasjon av koronavirus

Regjeringen innfører høyeste tiltaksnivå for alle kommuner i Viken og Gran

Strengere tiltak fra midnatt i Lunner og Gran

Regjerningen varslet mandag kveld at det vil innføres skjerpede tiltak for alle kommuner i Viken, samt Gran kommune, fra midnatt, for å dempe den økende spredningen av covid-19 i regionen. Det vil få konsekvenser for innbyggere i Lunner kommune. 


I kveld har Regjeringen varslet innføring av strenge tiltak for å stoppe spredning av smitten i Viken. De siste dagene har smittespredningen økt betydelig, og antallet innleggelser av Covid-pasienter på sykehusene i Helse Sør-øst nærmer seg det høyeste nivået hittil i pandemien. Kapasiteten til prøvetaking og analyse av prøver nærmer seg et kritisk nivå. Med bakgrunn i dette, innføres tiltak i hele Viken og Gran kommune, gjeldende fra midnatt natt til tirsdag 16. mars og til og med søndag 11. april.

Tiltakene som settes inn tilhører det høyeste tiltaksnivået, og kalles tiltaksnivå A. Som innbygger kan det være flere tiltak som berører deg. Vi har derfor satt opp en litt forenklet liste over tiltakene under. Den fulle tiltakspakken for Lunner og de andre kommunene som er berørt finner du her.

Et viktig formål med tiltakene er at folk skal bevege seg mindre - såkalt redusert mobilitet. Likevel er reise til jobb å anse som strengt nødvendig, når du har en jobb som krever fysisk fremmøte. Dette gjelder også om du bor i en kommune med høyt smittetrykk.

Mer informasjon om tiltakene i Lunner

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om tiltak og konsekvenser etterhvert som det blir klart utover morgendagen(tirsdag). 

Det blir en direktesending med informasjon, spørsmål og svar på vår Facebook-side klokken 14 tirsdag. Der kan du stille spørsmål til ordfører Harald Tyrdal og kommuneoverlege Bjarne Oure. Send gjerne inn spørsmål på forhånd til harald.tyrdal@lunner.kommune.no eller til Lunner kommune på Messenger. 

Dette er tiltakene som trer i kraft fra midnatt:


Skoler og barnehager

Skoler og barnehager er åpent med gult tiltaksnivå. Kommunen vurderer hele tiden behovet for rødt nivå dersom en eller flere skoler eller barnehager blir berørt av smitteutvikling.

Gran og Lunner voksenopplæring har stengte lokaler inntil videre. Undervisning foregår digitalt.

Sterkt begrensede idretts- og fritidsaktiviteter


Det er kun tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år utendørs, i grupper på inntil 10 personer og kun med personer fra samme kommune.
Det er ellers ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Stenging av butikker

Butikker skal holde stengt, med visse unntak, inkludert matbutikker, utsalgssteder for dyrefôr, apotek, og bensinstasjoner

Stenging av restauranter og andre serveringssteder

Serveringssteder er stengt, men det er tillatt med take away. Det er skjenkestopp

Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell er tillatt.

Arbeidslivet

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres er gitt ansatte. Reise til arbeid må ansees som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Stenging av virksomheter som samler mennesker

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 • Treningssentre, også ikke-kommersielle treningssentre
 • Tros- og livssynshus, med unntak for begravelser og bisettelser
 • Biblioteker
 • Museer
 • Svømmehaller
 • Steder hvor det foregår underholdnings-, og kulturarrangementer eller andre samlinger av mennesker innendørs

Plikt til å bruke munnbind:

 • På offentlige steder når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer
 • I drosjer

Plikt til å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år eller de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Sosiale sammenkomster

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:

 • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Barn kan ha besøk av eller gå på besøk til egen barnehage- og barneskolekohort i tillegg til én til to faste venner.
 • Unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Anbefalinger om sosial distansering og mobilitet

 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i punktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Tiltaksnivå A gjelder for Lunner fra midnatt natt til tirsdag 16. mars og til og med søndag 11. april. Dette er en forenklet oversikt. Den fulle oversikten over tiltaksnivå A finner du på Helsedirektoratets sider.