Rapport for 2020 næringsbarometer

Næringsbarometer for Hadeland lansert

I samarbeid med USN(Universitetet i Sørøst-Norge) har Hadelandshagen og Regionrådet for Hadeland lansert "Næringsbarometer for Hadeland." Barometeret danner et solid kunnskapsgrunnlag, og blir et viktig verktøy for å utvikle næringslivet i Lunner og på Hadeland. 

Les mer..

Strategisk næringsplan for Lunner kommune

Strategisk næringsplan skal sikre politiske målsetninger og bidra til forutsigbarhet og vekstmuligheter for næringslivet. Det eksisterende lokale næringslivet vil være kommunens viktigste fokusområde for å skape vekst. Med mottoet «Folk skaper vekst!» vil kommunen arbeide for å skape engasjement og optimisme.

Les planen her:
Strategisk næringsplan for Lunner kommune 2013.pdf

Les mer..