Strategisk næringsplan for Lunner kommune

Strategisk næringsplan skal sikre politiske målsetninger og bidra til forutsigbarhet og vekstmuligheter for næringslivet. Det eksisterende lokale næringslivet vil være kommunens viktigste fokusområde for å skape vekst. Med mottoet «Folk skaper vekst!» vil kommunen arbeide for å skape engasjement og optimisme.

Les planen her:
Strategisk næringsplan for Lunner kommune 2013.pdf