Fontenehuset Hadeland er et tilbud til innbyggere i Lunner og Gran kommuner. Huset ligger i Gran sentrum og er åpent hver dag fra 08.00 til 15.30.

- Responsen har vært overveldende positiv siden vi startet opp i september. Vi har nå 18 medlemmer og 10 potensielle medlemmer fra Lunner og Gran, fortalte driftsleder ved Fontenehuset Hadeland, Morten Albertsen, da han besøkte kommunestyret i Lunner i går.

Albertsen bor i Lunner og hadde mange års erfaring fra helse- og omsorgssektoren før han startet i jobben som leder ved Fontenhuset Hadeland i august i fjor.

Hva er et fontenehus?

Et fontenehus er et arbeidsrettet sted for mennesker som har, eller har hatt, en psykisk helseutfordring. Her kan du bruke dine talenter og ferdigheter i et meningsfylt arbeidsfellesskap. Fontenehuset Hadeland er en satelitt til Fontenehuset Gjøvik. Fontenehuset eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, og det var Lunner og Gran kommuner som fattet vedtak om at huset skulle etableres på Hadeland. Driften finaniseres gjennom Helsedirektoratet. 

-  Fontenehuset er åpent for alle som opplever at livet «butter» litt. Du trenger ikke ha noen diagnose knyttet til psykisk helse eller noen henvisning for å komme hit. Vi samarbeider med helsetjenestene, men mange oppsøker også et fontenehus helt på privat intiativ, forteller Morten Albertsen.

Fontenehuset tar i mot medlemmer fra 16 år. Tilbudet er helt gratis, og medlemmene bestemmer selv hvor ofte og hvor lenge de vil benytte seg av tilbudet.

Medlemsstyrt

Fontenehuset er drevet slik at medlemmene får være aktivt med på alle arbeidsoppgavene som gjøres på huset. Arbeidsoppgavene utføres i et trygt og godt miljø hvor folk hjelper hverandre, lærer av hverandre og heier på hverandre.

En vanlig dag på Fontenehuset starter med kaffe og prat klokka 8. Hver dag er det to arbeidsmøter, henholdsvis klokken 9 og klokken 13. Der fordeles alle oppgaver, alt fra å føre regnskap, vaske, lage mat eller produsere innhold til nettsider og sosiale medier.  Aktiviteter og arbeidsoppgaver bestemmes av medlemmer og ansatte gjennom husmøter.

Hjelp til å komme tilbake i arbeid eller utdanning

Et av målene med Fontenehuset er å hjelpe mennesker med psykiske helseutfordringer til å komme tilbake i jobb eller studier. 

- Siden vi startet i september har vi allerede fått to medlemmer ut i arbeid, og ett medlem skal nå begynne å studere. På Fontenehuset hjelper vi hverandre med å skrive CV og trene på jobbintervjusituasjoner, og vi er også rundt og besøker arbeidsplasser. Vi godtar ikke å høre at noen sier at de ikke kan noe. Alle kan noe!. Det handler om å få tilbake mestringsfølelsen, understreker Albertsen.

Er Fontenehuset noe for meg?

Lurer du på om Fontenehuset Hadeland er noe for deg? Ta kontakt med Fontenehuset og avtal et besøk, eller stikk innom. 

Tlf. 953 32 322
Adresse: Lidskjalvgutua 1, Gran

Følg Fontenehuset på Facebook.og Instagram.