Ungdom

Søknadsfristen er fredag 16. oktober

​Støtte til tiltak for barn og ungdom under 18 år

Lunner ungdomsråd disponerer hvert år 50 000 kroner som skal benyttes til å støtte tiltak av og for barn og unge i Lunner kommune. 


I møte 17.11.2009 gjorde ungdomsrådet flg. vedtak:

Ungdomsrådet ønsker å gi grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 18 år, mulighet til å søke på ungdomsrådets midler.

Mottakerne av midler vil bli bedt om å avgi en enkel rapport om bruken innen neste fordelingsmøte i ungdomsrådet.

Søknadsfristen er fredag 16. oktober.

Søknadsskjema finner du her.

Spørsmål kan rettes til ungdomsrådets sekretær Rune Larsen, tlf – 938 03 853 eller rune.larsen@gran.kommune.no