Nyhetsoversikt

Roalinna - utbedring av veg

Stenging av Roalinna på grunn av utbedring av vegen

På grunn av mer grunnarbeid enn først antatt blir Roalinna stengt fram til uke 42. Håper på forståelse for dette, og det vil bli en fin vei når den står ferdig.

Kart over utbedring og asfaltering av veg Roalinna
På grunn av masseutskifting vil det bli nødvendig å stenge denne vegen for gjennomkjøring fra kryss Hadelandsvegen / Roalinna, sør for Shell og opp til kryss Roalinna/ Ryavegen sør for Roa stasjon. (røde markeringer)

Lunner kommune skal utbedre og asfaltere kommunal veg i Roalinna.

Kjøring til eiendommene langs beskrevet strekning vil være tillatt. Beboere langs vegen vil bli kontaktet av utførende entreprenør for avtaler om kjøring til eiendommene under arbeidets gang.
Arbeidet blir utført av entreprenør Åsmund Pettersen & sønn AS.


Når vil arbeidet pågå?

Oppstart av arbeidet vil være i slutten av juli 2020.
Det vil bli satt opp skilter når stengingen iverksettes og oppheves.
Prosjektet vil stå ferdig i løpet av uke 42 2020.


Hva skal gjøres?

Arbeidet vil bestå av masseutskifting, fornying av grøfter, stikkrenner, sette opp nytt rekkverk og asfaltering av vegen. Vegen vil også bli oppgradert med nytt gatelys.


Kontakt

For mer info kan Bengt Bragerhaug fra Lunner kommune kontaktes på e-post: bengt.bragerhaug@lunner.kommune.no eller telefon 917 43 715.

Hilsen vegavdelingen i Lunner kommune