Status

Opplæring
I løpet av fire dager i november har 139 medarbeidere gjennomført dagskurs i klart språk. Aage Rognsaa, som er språkkonsulent hos NTB Arkitekst, ga oss nyttig kunnskap og inspirasjon i det videre arbeidet med klart språk i kommunen. Du finner presentasjonen fra kursene ved å gå inn under Opplæring på venstre side.


Språkprofil
Kommunestyret godkjente "Språkprofil for Lunner kommune" i sitt møte 20. oktober.

Språkprofilen har ti retningslinjer som skal hjelpe oss å skrive klart, korrekt og enhetlig. Språkprofilen og retningslinjene gjelder for all tekst vi produserr i kommunen, både til enkeltpersoner, fagfolk, kollegaer, politikere og samarbeidspartnere. Slik blir det lettere for publikum å forstå informasjonen de mottar, og forstå hva vi trenger for å behandle henvendelsen så raskt som mulig. Godt språk er god service.

Klarspråkpris
Regjeringen satser på klart språk. Klarspråkprisen får nå en egen kommunekategori. du kan lese mer om dette her:
http://kommunal-rapport.no/2016/09/toft-satse-pa-klarsprak