Eldre menn

Status pr 27 mars 2014

Endringer i mandat etter kommunestyret 27. mars finner du her


Endringene i mandatet for lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter medfører at det skal utredes alternativ plassering også på Harestua i tillegg til Rosov og Kalvsjø.