Status pr 16.05.2014

Siste oppdatering fra kommunestyremøte 15.05.14


Fra kommunestyret 15.05.14

Til referat 48/14 : kommunestyret bifaller at rådmannen også utreder en løsning av LHOS innplassert på Frøystad jmf skisse orientert om i Kommunestyret. Forutsetningene slik de er vedtatt for helhetlig bruk av Frøystad skal ikke begrenses  av en innplassering av LHOS. Utredningen av dette alternativet må omfatte vurdering / beskrivelse av konsekvenser for svømmebasseng, skytebane, fotballens ønsker og behov, kostnader / vurdering av grunnerverv samt andre relevante forhold.