http://lunnerprosjekter.files.wordpress.com/2013/02/lysbilde1.jpg

Status per desember 2013

Frøystad


Frøystad anlegget skal fortsatt benyttes til skoledrift for Lunner Ungdomsskole. Dette gjelder svømmehall og idrettsanlegg. Lokalene på Frøystad skal også samle kjernetjenester som Voksenopplæringen, Tilrettelagte Tjenester og Frivillighetssentralen samt benyttes til frivillige organisasjoner etter skoletid som idretten, skytterlaget og korps

Frøystad anlegget vil da i hovedsak fremover fortsatt benyttes til skoledrift for Voksenopplæring, men i tillegg huse tjenester som dagtilbud for Tilrettelagte Tjenester og Frivillighetssentralen. En skisse for fremtidenens løsning kan da være slik:

Lysbilde5

Bygningsmessige utbedringer og tilpasninger i henhold en minimums løsning som omfatter rehabilitering i Tilrettelagte Tjenester og Frivillighetssentralen sine arealer men kun innplassering av VO i eksiterende skolearealer. Budsjett 9,1 mill. inkl. rivning.

Omfang antall brukere/ansatte som vil benytte Frøystad anlegget :

Voksenopplæringen = 160 brukere og 22 ansatte

Tilrettelagte Tjenester = 21 brukere og 5 ansatte

Frivillighetssentralen = 2-50 brukere