Frøystadtunet

Status juni 2014

Forprosjektet forventes å være ferdig og overlevert før sommerferien.