Smittestatus i Lunner

Koronastatus


I løpet av de siste dagene har det vært en tydelig økning i antall smittetilfeller av covid-19. Vi minner derfor om at om man har symptomer på korona, så er det viktig å teste seg. Gratis koronatester kan hentes i servicetorget på Lunner rådhus og i vaksinasjonslokalene våre på Harestua. 

Derfor innføres strengere smitteverntiltak - les mer her

Lunner blir en del av de regionale smitteverntiltakene - les mer her

Høyt smittetrykk, men kjente smitteveier - les mer her
 

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

22

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

838,7 (Oslo: 1402,3)

Trend

Flat

 

Innlagte på sykehus

0

Døde

1

Totalt påvist siden pandemien startet

426

Siste tilfelle

06.12.2021

Status historikk fra 31.10.2020

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. 

Statusen oppdateres ikke kontinuerlig, men vi forsøker å oppdatere daglig, og merker alle oppdateringer med tidsstempel. Ofte oppdateres tallene på kvelden eller tidlig neste dag. Dette er fordi testresultater ofte kommer sent på dagen og vi prioriterer rask smittesporing og -oppfølging med direkte kontakt med alle som er berørt.  

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter en annen standard for "aktivt smittede" enn for eksempel VG. Vi teller smittede i isolasjon og oppfølging, som er siste 10 dager. VG benytter smittede siste 14 dager. Det gjør at det kan være forskjell på våre tall og VGs tall. Samtidig bruker vi smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager for å vise smittetrykk sammenliknet med Oslo som referanse. Vi får tall rett fra smittesporingsteamet, mens andre eksterne medier henter tall fra sentrale register. Her kan det også være forskjeller. 

Det vil også være litt forsinkelse i tallene du finner her, i forhold til rapporter i nyheter. Vi melder ofte fra om positive hurtigtester, mens registrene vi refererer her kun er bekreftede og innrapporterte tilfeller ved ordinær PCR-test.