Statsborgerskap

Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet kan gå tapt. Statsborgerskapet kan ses på som en formalisering av samfunnskontrakten som finnes mellom stat og borger.

Kontakt UDI for mer informasjon.