Gratis etablererveiledningstjeneste

Lunner kommune tilbyr i samarbeid med Gran kommune etablererveiledningstjeneste gjennom Hadelandshagen. Tjenesten er gratis og er et tilbud til alle som enten har planer om å starte egen virksomhet, eller som allerede er i daglig drift. Ta kontakt med Dagfinn Edvardsen, på telefon 908 89 767, eller epost dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net. 


ETABLERERVEILEDNING for etablerere som vil starte bedrift

 • Idé- og forretningsutvikling
 • Etablering og registrering av foretak
 • Planlegging og organisering
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Økonomi og søknader om støtte og finansiering
 • Bistand i kontakt med private og offentlige aktører
 • Informasjon om etablereropplæring
 • Næringsfaglig vurdering

BEDRIFTSVEILEDNINGfor bedrifter i vekst og omstilling

 • Innovasjon og forretningsutvikling
 • Info om støtteordninger og søknadsprosess
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse
 • Kompetansestyring og rekrutteringspolitikk
 • Inntil 10 timer gratis veiledning

NETTVERKfor bedrifter som vil samarbeide med andre

 • Tilbud om deltakelse i selvdrevne nettverk
 • Veiledning og tilrettelegging av nettverkssamlinger
 • Faglig og personlig utvikling i samarbeid med andre
 • Tilgang til profesjonelle foredragsholdere og mentorer

ETABLERERVERKSTEDfor etablerere uten kontorplass

 • Avtale om lån eller leie av kontorplass
 • Under etablererkurs
 • For etablerere i startfasen
 • For kortere perioder