Språk- og arbeidspraksis

Gjennom introduksjonsprogrammet får flyktninger muligheten til å lære norsk ved å ha praksis i arbeidslivet og til å få erfaring frå norsk arbeidsliv. Målet med introduksjonsordningen er å kvalifisere flyktninger til å delta i arbeids- og samfunnslivet. Det å være i daglig dialog med nordmenn er avgjørende for å bli integrert i samfunnet og starte et nytt liv.


Språkpraksis

Språkpraksis er en metode i norskundervisningen som innebærer at du tar imot en flyktning i bedriften i en avgrenset periode. Deltakeren hjelper til i det daglige arbeidet etter avtale mellom bedriften og en ansvarlig kontaktperson i kommunen. Bedriften får også oppfølging av kontaktpersonen i kommunen. Deltakerene har fått innføring i plikter og retter i norsk arbeidsliv før de går ut i praksisperioden, men uformelle regler lærer de best på arbeidsplassene.

Arbeidspraksis

Arbeidspraksis gjennom Nav er et arbeidsmarkedstiltak som har som mål å øke den sjansen hver enkelt har på arbeidsmarkedet gjennom tilrettelagt arbeidstrening. Bedrifter åpner en dør til arbeidslivet for en flyktning, og til gjengjeld får de arbeidskraft noen måneder uten ekstra økonomiske utgifter.

Hvorfor næringslivet?

Flyktningen får lære om norsk arbeidsliv og arbeidslivskultur, og vil få et nettverk som er til nytte senere ved jobbsøking. Flyktninger er ressurspersoner og de har forskjellig kompetanse og arbeidserfaring. De er arbeidsvillige og har ønske om å komme raskt i arbeid der de kan være til nytte og utvikle seg videre. Mange flyktninger har utdanning og arbeidserfaring som er svært nyttig for norsk arbeidsliv.

Kommunene legger vekt på å samarbeide med bedrifter i ulike bransjer om utplassering av deltakerene. Hver deltaker har en kontaktperson i kommunen som har ansvar for oppfølging i bedriften. Introduksjonsprogrammet legger opp til et tett samarbeid for å sikre kvalitet og gjensidig nytte, både for deltakerene og samarbeidende bedrifter.

Ved behov kan oppdragsgiverne ta direkte kontakt med en kontaktperson i kommunen.