Sosiale tjenester i NAV

NAV Hadeland er interkommunalt NAV kontor og tilbyr tjenester til innbyggerne i kommunene Gran og Lunner. Den kommunale delen av NAV handler om sosiale tjenester.


Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

NAV sine nettsider finner du blant annet

  • veiledning til tjenestene du trenger
  • skjemaer og søknader

Hvis du har behov for et møte med oss, ta kontakt via Ditt NAV, Chatbot, eller NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Har du behov for nødhjelp eller akuttbolig? Ring 90 61 83 39.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.


Slik søker du sosialhjelp

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Lunner kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Her er tjenestene du kan søke om digitalt:

Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du sende inn papirskjema i post. Dette finner du her eller under selvbetjening.

 

 

Individuell jobbstøtte (IPS)

I IPS Hadeland tilbyr vi individuell jobbstøtte til deg som mottar tjenesten og som ønsker å delta i arbeidslivet i ordinært, lønnet arbeid. Dette tilbudet gir tett individuell oppfølging til deg som har et mer omfattende og sammensatt støttebehov for å kunne få og beholde en jobb. IPS er et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. Å delta i arbeidslivet er en del av behandlingen.

IPS ung

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30, som har det vanskelig psykisk og trenger hjelp til å komme deg tilbake til jobb eller utdanning. IPS ung er et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

IPS Hadeland holder til i samme lokaler som NAV Hadeland, Storgata 16 Gran.

Andre tjenester