Koronaviruset vil også prege sommeren i 2020

Kommunen overvåker utviklingen av covid-19

Sommer og korona i Lunner

Takket være mange måneder med fantastisk innsats av alle innbyggere, kan vi etter hvert ta sommerferie med litt lavere skuldre. Vi kan til og med reise litt. I Lunner har vi per nå ingen registrert smitte. Likevel er det viktig å huske at koronaviruset ikke er borte, og at det med økt reiseaktivitet og ansamling av mennesker kan blusse opp igjen også lokalt. Derfor vil vi oppfordre alle til å nyte sommeren, men huske gode smittevernrutiner. Kriseledelsen i kommunen vil ikke ha faste møter gjennom sommeren, men vi følger situasjonen og utviklingen nøye, og tjenestene er i beredskap til å sette inn tiltak om det skulle bli nødvendig. 


I likhet med resten av landet har Lunner kommune hatt en positiv utvikling i spredningen av koronavirus. Per nå er ingen registrert smittet, og alle de 13 som har hatt viruset, er friskmeldt. Forhåpentlig fortsetter dette, og dersom vi får nye tilfeller, er beredskapen nå langt bedre, både for test og oppfølging, og for smittevern i tjenestene våre. På Lunner omsorgssenter har vi fortsatt parat en smittevernavdeling, og lageret med smittevernutstyr er godt fyllt opp.   

Vi vil med dette ønske alle våre innbyggere enn riktig god sommer, der vi alle kan koble av etter det som har vært en veldig spesiell tid. Vi skal kose oss med bading, attraksjoner, restaurant- og hotellbesøk. Bading regnes å være forbundet med lav smittesrisiko, fordi viruset ikke overlever lenge i vann. Alle ansvarlige arrangører som samler mange mennesker plikter å ta gode forhåndsregler. Likevel vil vi oppfordre alle til å ha med seg det grunnleggende smittevernet gjennom sommeren. Når samfunnet nå åpner stadig mer, folk reiser og bruker restauranter og andre offentlige samlingssteder, blir dine egne smittevernrutiner desto viktigere. Respekter og vis hensyn til dem som er engstelige for smitte - vi kan alle ha våre gode grunner til å være ekstra forsiktige. 

Vi kan vel alle regla utenatt alle sammen etter hvert, men vi tar den en gang til:

Hold minst en meter avstand - vask hender eller bruk sanitærsprit når du kommer og går - vær hjemme om du har sykdomssymptomer som feber eller sår hals og hoste.

Generelt: Følg helsemyndighetenes retningslinjer og hold deg oppdatert på dem. 

Husk også at du med godt smittevern også slipper å bruke sommerferien på å være syk med andre smittsomme sykdommer;-) 

Koronateamet

Vi har tidligere meldt om at koronateamet ikke lenger er operativt på samme måte som når utbruddet var på topp. Imidlertid ligger nå beredskapen klar, og teamet kan fortsatt nås på epost dersom du har koronarelaterte spørsmål. De vil gjerne ha beskjed dersom du etter reise eller nærkontakt trenger råd om karantene og andre spørsmål. Skal du arrangere noe der flere skal samles, kan det være lurt å forhøre seg med koronateamet om hvilke forhåndsregler du bør ta, og hva du må tenke på. Koronateamet kan nås på koronateamet@lunner.kommune.no.