Gjennom tilskuddsordningen Næringsutvikling og innovasjon 2023 har Viken fylkeskommune nesten 18 millioner i potten til bærekraftige næringsutviklingsprosjekter som gir økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser.

Tilskuddsordningen har et regionalt fokus og skal bidra til næringsutvikling i hele Viken.

Prosjekter det søkes støtte til kan være i innen ett eller flere området knyttet til næringsrettet kompetanse, samhandling for økt innovasjon og vekstbedrifter og nyetableringer. Enkeltbedrifter kan ikke søke, men kan være partner i prosjektet. Eksempler på hvem som kan søke:

  • næringshager og gründermiljøer
  • bedriftsnettverk og klynger​
  • næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
  • kommuner, regionråd og andre offentlige organer 

På nettsidene til Viken fylkeskommune kan du lese mer om tilskuddsordningen. Her kan du også bestille rådgivningstime.