vaksine[1]

Vaksiner og sånn

Smittevern


Koronasituasjonen

Se helsenorge for kontinuerlig informasjon om koronasituasjonen i Norge. Du finner også viktig informasjon på regjeringen.no, det skjer gradvis endring og åpning av samfunnet - følg med, følg opp! 

Har du spørsmål rundt hvordan vi på Lunner helsestasjon og i skolehelsetjenesten forholder oss til koronasituasjonen? Ta kontakt med "din" helsesykepleier eller ring helsestasjonen på 613 24 200 i telefontiden 08.15-12.00.

Les også Når er du for syk til skole, barnehage eller jobb?

Når vaksinerte du deg sist?

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av vaksiner gjennom hele livet.

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio ca. hvert tiende år for å sikre individuell beskyttelse, men også for å opprettholde høy immunitet i befolkningen. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

 

Helsestasjonen tilbyr denne vaksinen. I disse koronatider må du ringe og bestille time på forhånd. 
Du må vente i ca.20 minutter etter vaksinen er satt.
Følger du barn til helsestasjonen, kan du få vaksinen til deg selv samtidig.

Pris: 500 kr (inkl. konsultasjonsgebyr på 200 kr).
Vi benytter VIPPS som betalingsmåte.

 

Er du usikker på om du trenger ny dose?

Via tjenesten Mine vaksiner kan du sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.
Informasjonen i Mine vaksiner baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Samtlige har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon. Den som vaksineres må imidlertid samtykke til registrering av vaksiner som ikke gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Vil du lese mer?

https://helsenorge.no/vaksiner/voksne-trenger-oppfriskningsvaksine-hvert-tiende-aar

Meslinger - og MMR-vaksinen

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinasjonen.

mmr, reisevaksine, meslinger

Det er stadig utbrudd av meslinger i Europa og andre deler av verden. I barnevaksinasjonsprogrammet gis første dose vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) ved 15 måneders alder. Enkelte ganger kan det være aktuelt å fremskynde vaksinen til yngre barn, men det avhenger blant annet av reisemål, type reise og varighet på oppholdet. Generelt bør man vurdere å fremskynde vaksinasjonen ved reiser til land eller områder med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa.

Reisemål, type reise og varighet på oppholdet ditt må tas med i betraktningen når tidlig MMR-vaksinasjon skal vurderes. Mange land som er vanlige reisemål for nordmenn har høy vaksinasjonsdekning og lite sirkulerende smitte. Fremskynding av vaksinasjon ansees ikke nødvendig ved reise til slike land. Se oversikten her.

Her kan du lese mer om meslinger.

Blir barnet vaksinert med MMR-vaksine to-tre uker før avreise vil dette i de aller fleste tilfeller gi god beskyttelse.

Ta kontakt med helsesykepleier/helsestasjonen for råd dersom du er usikker!

Barnehager og smittevern

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner og ha rutiner for når syke barn bør holdes hjemme.

Kommunens plikter knyttet til smittevern i skoler og barnehager er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 
Smittevern i barnehager henger nøye sammen med generelle hygieneråd, rengjøringsrutiner og rutiner for mat i barnehagen. 

Spredning av smitt­somme sykdommer i barnehagen fore­bygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner. Håndhygiene er et viktig og effektivt tiltak for å hindre spredning av smittsomme sykdommer. 

barnehender, håndvask, såpe

Kan barnet mitt være i barnehagen?
Barnets allmenntilstand vil ofte tilsi at barnet bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand (dvs feber eller ikke, hvordan barnet sover, spiser og klarer å være med i leken) må alltid baseres på foreldres bedømming. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen og barnet bør være feberfri. For mange sykdommer kan det være vanskelig å angi en nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen. I linken finne du oversikt over, og et utgangspunkt, for hvor lenge et barn bør holdes hjemme fra barnehagen.
 

Når må barnet være hjemme fra barnehagen? Informasjon til foreldre og barnehagepersonell - folkehelseinstituttet

Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen - folkehelseinstituttet

I koronatider: når er du for syk til skole, barnehage eller jobb?