Nyhetsoversikt

korona

Smitteutbrudd etter fest - så langt er 15 personer smittet

Lørdag 10. juli fikk totalt 15 personer i de tre hadelandskommunene påvist smitte med covid-19. Alle smittetilfellene har sammenheng med festen i Gran 3. juli, som vi informerte om fredag, eller andre private sammenkomster i tidsrommet 2.–5. juli.  


– Smitteutbruddet har ført til at mange personer nå er i smittekarantene som nærkontakter, 9 personer i Lunner og 49 i Gran, sier Are Løken, kommuneoverlege i Gran kommune.  

 

Kan være flere smittede 

I Lunner ble de lørdag meldt om tre smittetilfeller, hvor to av dem er knyttet til festen 3. juli. Den tredje smittede er knyttet til en privat sammenkomst mandag 5. juli, også denne fant sted i Gran.  

 

I Gran ble åtte personer bekreftet smittet lørdag. Sju av disse er enten deltakere på festen 3. juli eller en annen privat sammenkomst i Gran 2. juli. En av de smittede er et familiemedlem til en annen smittet.  

 

Jevnaker skrev i en pressemelding lørdag om fire nye smittetilfeller, hvor tre av de smittede er knyttet til festen 3. juli. Den fjerde smittede er et sekundært smittetilfelle tilknyttet samme fest. 

 

– Når det allerede er oppstått sekundærsmitte, betyr det at smitten har sirkulert uoppdaget i en tid. Derfor er det grunn til å tro at vi vil finne flere smittetilfeller de kommende dagene, forklarer Løken. 

 

Han mener det ikke vil være overraskende om utbruddet vil vokse i omfang de kommende ukene.  

 

Ikke funnet brudd på smittevernreglene 

Smittesporerne i de tre hadelandskommunene har ikke funnet noen brudd på smittevernreglene gjennom sitt arbeid de siste dagene. 

  

– Vi vil rose ungdommene som har deltatt i disse sammenkomstene for godt samarbeid, sier kommuneoverlegen.  

Han legger til at det foreløpig er ukjent hvor smitten primært har kommet inn. Videre minner han derfor igjen om viktigheten av å overholde reglene for sosial kontakt.  

 

– Følg smittevernreglene og ha lav terskel for å teste deg, oppfordrer Løken. 

 

Teststasjonen ved Lunner og Gran legevakt utvider tilgjengelige testtimer i løpet av søndag 11. juli for bestilling av test fra mandag 12. juli og framover.

 

 

 

Oppdatert status i Lunner

 

Det er nå 4 aktivt smittet som blir fulgt opp i Lunner, og til sammen 6 personer, som er nærkontakter i karantene.

 

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

4

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

55,2 (Oslo: 50,9)

Trend

Flat

Innlagte på sykehus

0

Døde

0

Totalt påvist siden pandemien startet

180

Siste tilfelle

10.07.2021