Nyhetsoversikt

Under koronasituasjonen mars 2020

Smittelegevakten stenges

Fra og med mandag 15. juni er smittevern-legevakten som har holdt til i et telt utenfor nødetatsbygget i Gran, stengt. 


Smittevernlegevakten ble opprettet i mars, i forbindelse med korona-situasjonen, og har vært felles for Lunner og Gran kommuner. 

Teltet ble satt opp for å unngå for mange mennesker inne i ordinær legevakt, og har vært brukt til håndtering av covid-19-tester. Nå er vi i en situasjon med svært lite smitte i de to kommunene, og vi stenger derfor smittevernlegevakten fra og med mandag 15. juni.


Folk testes fortsatt i biler eller utendørs

Vi vil fortsatt ha mulighet for å teste innbyggere for covid-19 ved ordinær legevakt, selv om vi stenger smittevernlegevakten. I hele perioden har vi testet folk enten mens de sitter i bilene sine, eller utendørs. Denne praksisen fortsetter vi med framover.

Flere legekontorer utfører nå covid-19 tester selv, men vi vil fortsatt ha én person til stede ved legevakten på dagtid i sommer. Slik kan vi avlaste legekontorene med testing under ferieavviklingen. Vi vil også ha en ekstra ressurs ved legevakten på kveldstid.


Telt i karantene

Teltet hvor smittevernlegevakten har holdt til, må stå ubrukt i karantene i to uker før vi kan ta det ned. Derfor vil ikke teltet bli fjernet før 29. juni.