Skolerute 2020-2021, 2021-2022 og 2022-2023

Her får du oversikt over ferie og fridager i skolene i Lunner for skoleåret 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023. Ønsker du å se hele skoleruta over alle skoledager, ferie og fridager finner du dette også på siden for 2020/2021.


Skolerute 2020/2021

Viktig informasjon: Skolene i Lunner har endret skolefri dag fra 27. november til 14. mai

Hele skoleruta i PDF

Måned Antall dager
August Første skoledag mandag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41, fra mandag 5. - fredag 9. oktober 17
November   21
Desember Siste skoledag før jul er tirsdag 22. desember 16
    87
Januar Første skoledag etter jul er tirsdag 5. januar. Elevfri dag 29. januar 18
Februar   20
Mars Vinterferie uke 9. 1. - 5 mars. Påskeferie fra mandag 29. mars til og med mandag 5. april.  15
April Påskeferie fra mandag 29. mars til og med mandag 5. april.  19
Mai Fridager 13., 14., 17. og 24. mai 17
Juni Siste skoledag er fredag 18. juni 14
    103
  Dager til sammen i skoleåret 2020/2021 190

 

Skolerute 2021/2022

Måned Antall dager
August Første skoledag onsdag 18. august i uke 33. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 40, fra mandag 4. - fredag 8. oktober 16
November Fri for elever / felles plandag for lærere onsdag 17. november  21
Desember Tirsdag 21. desember – Siste skoledag før jul 15
     
Januar Mandag 3. januar – Første skoledag etter jul 21
Februar Vinterferie uke 9. 28. februar - 4. mars 19
Mars Vinterferie uke 9. 28. februar - 4. mars.  19
April Påskeferie fra mandag 11. april til og med mandag 18. april.  15
Mai Fridager 17. og 26. mai 20
Juni Helligdag 6. juni. Siste skoledag er fredag 17. juni 12
    190

 

Skolerute 2022/2023

Måned Antall dager
August Første skoledag onsdag 17. august i uke 33. 11
September   22
Oktober Høstferie uke 40, fra mandag 3. - fredag 7. oktober 16
November Fri for elever / felles plandag for lærere onsdag 16. november  21
Desember Onsdag 21. desember – Siste skoledag før jul 15
     
Januar Mandag 2. januar – Første skoledag etter jul 22
Februar Vinterferie uke 9. 27. februar - 3. mars. 18
Mars Vinterferie uke 9. 27. februar - 3. mars. 20
April Påskeferie fra mandag 3. april til og med mandag 10. april.  14
Mai Fri-/helgedager 1., 5., 17., 18., og 29. mai 19
Juni Siste skoledag er fredag 16. juni 12
    190