Skolerute 2019-2021

Her får du oversikt over ferie og fridager i skolene i Lunner for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021. Ønsker du å se hele skoleruta over alle skoledager, ferie og fridager finner du dette også på siden.


Skolerute 2019/2020

Hele skoleruta i PDF

Måned Antall dager
August Første skoledag mandag 19. august 10
September Høstferie uke 40 fra mandag 30. september 20
Oktober Høstferie uke 40, fra mandag 30. september til 4. oktober 19
November   21
Desember Siste skoledag før jul er fredag 20. desember 15
    85
Januar Første skoledag etter jul er mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 9, fra mandag 24. februar 15
Mars   22
April Påskeferie fra mandag 6. april til og med mandag 13. april. Fridag 30. april   15
Mai Fridager 1. og 21. mai 19
Juni Fridag 1. juni. Siste skoledag er fredag 19. juni 14
    105
  Dager til sammen i skoleåret 2019/2020 190

 

Skolerute 2020/2021

Hele skoleruta i PDF

Måned Antall dager
August Første skoledag mandag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41, fra mandag 5. - fredag 9. oktober 17
November Elevfri dag fredag 27. november 20
Desember Siste skoledag før jul er tirsdag 22. desember 16
    86
Januar Første skoledag etter jul er tirsdag 5. januar. Elevfri dag 29. januar 18
Februar   20
Mars Vinterferie uke 9. 1. - 5 mars. Påskeferie fra mandag 29. mars til og med mandag 5. april.  15
April Påskeferie fra mandag 29. mars til og med mandag 5. april.  19
Mai Fridager 13., 17. og 24. mai 18
Juni Siste skoledag er fredag 18. juni 14
    104
  Dager til sammen i skoleåret 2020/2021 190