Nyhetsoversikt

banner

Skolene i Lunner til gult nivå

Mindre smitte blant barn, og god oversikt på smittesituasjonen er blant årsakene til at skolene i Lunner nå går fra rødt til gult nivå. - Vi ønsker ikke å ha strenge tiltak mot barn og unge lenger enn det som er høyst nødvendig. 


Kriseledelsen i Lunner har besluttet å innføre gult nivå i skolene i kommunen i uke 3, fra 17. til og med 21. januar. Barnehagene og voksenopplæringen vil også være på gult nivå i uke 3. Det vil bli gjort en ny vurdering av tiltaksnivået i neste uke. 

 
Regjeringen kom med lettelser av koronarestriksjonen torsdag kveld, hvor det ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO, men kommunene må selv gjøre egne vurderinger etter den lokale smittesituasjonen.
 
- Vi er i et geografisk område hvor det fortsatt er mye smitte, og vi velger derfor å gå på gult nivå i neste uke, forteller kommuneoverlege Bjarne Oure.
 

Fra rødt til gult

Den siste perioden har skolene i Lunner vært på rødt nivå, og kommuneoverlegen forteller det er tre grunner til at man nå kan gå fra rødt nivå, og til gult nivå.
 
- De to viktigste grunnene er de lokale forholdene; den generelle smittesituasjonen viser at det er færre smittede blant barn i skolealder nå, samtidig som vi har god oversikt i smittesporingsarbeidet med få ukjente smitteveier. Nasjonalt har man nå fått mer informasjon om omikronvarianten, som vi ikke hadde før jul, forteller kommuneoverlegen.
 
I uke 1 var det 32 personer under 18 år som fikk påvist covid-19. Hittil i uke 2 er det 5 personer i samme aldergruppen. 
 
- I tillegg til den generelle smittesituasjonen i kommunen, så vurderes også rødt nivå i forhold til belastningen den gir til barn og unge. Man ønsker ikke å skulle ha strenge tiltak mot barn og unge lenger enn høyst nødvendig, sier kommuneoverlegen. 
 

Fra gult til rødt

Rett før jul innførte formannskapet rødt nivå på alle skolene i Lunner, og sist uke ble dette tiltaksnivået forlenget til å gjelde til og med fredag 14. januar. 
 
- Når rødt nivå først ble innført hadde Lunner et høyere smittenivå enn våre nabokommuner, og flere smittetilfeller som gikk inn på skolene. I forbindelse med at vi også fikk påvist omikron-varianten i uke 51 i kommunen, ble det i samråd med FHI vurdert at det var stor risiko for en rask smittespredning på skolene, forteller kommuneoverlege Bjarne Oure. 
 
De nasjonale retningslinjene ble også innført for å bremse smitten av omikronvarianten til man hadde mer informasjon om den nye varianten. 
 
- I uke 1 ble det avdekket mye smitte med en del involvering av barnefamilier. Ukjent smittevei på mange av smittetilfellene gjorde at rødt nivå i skolene ble videreført en uke til, forteller Oure. 
 

Massetesting

- Hva er årsaken til at man har valgt å ha rødt nivå i skolen fremfor å for eksempel jevnlig teste alle elevene?
 
- Massetesting er et av alternativene til rødt nivå. Men i desember og i starten av januar har vi ikke hatt nok hurtigtester til å skulle teste alle elevene jevnlig. Mangel på hurtigtester er ikke noe vi kun har hatt her lokalt, men også nasjonalt, forteller kommuneoverlegen. 
 
- Er dere bekymret for mye smitte på skolene nå når det går fra rødt til gult nivå?
 
- Tiltakene som har vært innført har vært for å bremse opp smitte, ikke stoppe den. Vi har en tett og god dialog med alle skolene i kommunen, som gjør at vi kan teste trinn hvor det oppstår smittetilfeller. I hele høst har vi hatt enkelttilfeller på skolene, men disse har ikke utviklet seg til smitteutbrudd, forteller Oure.  

Dette betyr gult nivå i skolene:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser regnes som en kohort
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt