Nyhetsoversikt

skole

Skolene i Lunner settes på rødt nivå

Torsdag kveld vedtok formannskapet, på anbefaling fra kommuneoverlegen, å sette alle Lunnerskolene på rødt nivå fra og med mandag 20.12.2021 


- Med utgangspunkt i smitteutviklingen av korona blant barn og unge i Lunner, er det grunnlag for å sette rødt nivå på skolene i Lunner. Smittetilfellene de siste 3 ukene har berørt alle skoler i Lunner kommune, og det anbefales at det innføres rødt nivå på alle kommunens skoler. 

Dette er faglige anbefalingen kommuneoverlege Bjarne Oure kom med til formannskapet i Lunner.   
 

- Skolene stenges ikke 

- Vi har to tilfeller som er bekreftet av omikronvarianten, og noen tilfeller hvor det er mistanke om omikron. Vi ser at omikronvarianten smitter raskere, og det gir et annet risikobildet enn tidligere, sier kommuneoverlegen. 

Tiltaket blir innført mandag 20.desember og vil i første omgang gjelde til og med fredag 7. januar. Situasjonen vil bli vurdert på nytt i løpet av uke 1 i 2022.  

- Målet med rødt nivå er ikke at skolene skal stenge, dette er et smitteverntiltak for å begrense smitte ved at man skal redusere antall kontakter. Det er også viktig at man på rødt nivå fortsatt tilstreber mest mulig tilstedeværelse på skolene. Vi følger smittesituasjonen gjennom julen, og kommer basert på smittetrenden til å komme med en ny anbefaling i starten av januar, sier Oure.  
 

Slik blir skoledagene 

For 1. – 4. trinn blir det et heldagstilbud på skolene mandag og tirsdag.  

For klassetrinnene 5. – 10. trinn blir det digital hjemmeundervisning med mulighet for uteskole. Elever som har særskilte behov for å være på skolen, samt elever med foreldre/foresatt i kritiske samfunnsfunksjoner og som har behov for oppfølging i hjemmesituasjonen, vil få et tilbud på skolen. 

Det vil mandag og tirsdag kun være et SFO-tilbud for elever med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, sårbare elever eller elever med særlige behov eller som er i sårbare livssituasjoner. 

Foreldre og foresatte blir informert gjennom skolenes egne kanaler.  
 

Gult nivå i barnehagene 

I løpet av de tre siste ukene har det vært veldig få barnehagebarn som har blitt smittet av covid-19. Rødt nivå i barnehager kan benyttes ved høyt smittetrykk, noe som det ikke er i våre barnehager. Kommuneoverlegens vurdering er derfor at det ikke er en smittevernfaglig begrunnelse for å gå over til rødt nivå. Derfor anbefales det at barnehagene fortsatt holdes på gult nivå. 
 

Dette er rødt nivå 

På rødt nivå skal barna og elevene deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte på skoler og SFO.  
 
På rødt nivå skal:  
• Ingen syke møte på skolen  
• God hygiene skal prioriteres høyt  
• Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)  
• Dele barn/elever inn i mindre kohorter  
• Faste ansatte per kohort/klasserom  
• Unngå trengsel og store samlinger  
• Sikre avstand; både ute og inne  
• Vurdere oppmøtetider til barn og elever