Spor over isen

Skøyteisen på Harestuvannet

Harestuvannet er et eldorado for aktivitet sommer som vinter.

Nå er det skøyteis på Harestuvannet og det er mange ulike brukergrupper på isen. Bl.a har Harestua skøyteglede tilrettelagt en skøytebane/turløype på isen som brøytes jevnlig og de har fått tillatelse av kommunen til å bruke ATV for å holde banen oppe.

I Harestuvannet ligger utløpsledningen for renset avløpsvann fra Harestua renseanlegg. På det punktet i vannet hvor utløpsledningen slutter, kan det være fare for at isen er noe dårligere enn ellers på vannet. Vi synes det er viktig å informere om dette av sikkerhetshensyn slik at alle som bruker isen er klar over hvor området for utløpsledningen er.

Kartet som det er link til under teksten, viser punktet hvor utløpsledningen slutter og hvor isen kan være noe tynnere enn ellers på vannet. Punktet er ca midtveis mellom øst og vestsida av vannet ut for tangen nord for Bøhrentangen.

GPS-koordinater for utløpspunktet er:
UTM 32
N: 6 674 561
Ø:    594 837

WGS Desimalgrader:

N: 60.196838

Ø: 10,710584

 

WGS Grader, minutter og sekunder:

N: 60° 11’ 48,62’’

Ø: 10° 42’ 38,10’’

 

Kart