Skatteoppkreveren

Skatteoppkreveren for Hadeland er et interkommunalt samarbeid mellom Jevnaker, Lunner og Gran kommune. Vi jobber med skatteregnskapet og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, informasjon og kontroll av arbeidsgivere. Skatteoppkreveren skal sørge for at alle skyldnere betaler skatt og avgifter.

Har du spørsmål om skattemelding, skatteoppgjør eller skattekort kan du finne mer informasjon på skatteetaten.no eller ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000.


Betalingsvansker

Hovedregel

Skatten skal betales ved forfall.


Du har et forslag til hvordan du kan betale deler av skattegjelden din

Forslaget må være at du betaler en så stor del av skattegjelden din, at vanlig innkreving av hele gjelden ikke er lønnsomt for oss. Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til det offentlige. Du må legge frem et betalingstilbud som er det beste du kan tilby. Det er strenge krav til dokumentasjon av inntektene og utgiftene dine.

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Les mer om vilkårene i Skatteetatens retningslinje punkt 3.

Retningslinje for lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til det offentlige som kreditor

 
Du har fått betalingsproblemer på grunn av dødsfall, alvorlig sykdom eller lignende

Du må dokumentere at sykdommen eller dødsfallet har gitt deg betalingsproblemer. Hvis du er syk må du også dokumentere at sykdommen er alvorlig og varig. Dette kaller vi ettergivelse av hensyn til deg som er skyldner.

Les mer om vilkårene i Skatteetatens retningslinje punkt 3.

Retningslinje for lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til skyldner

 

Endre konto for skattepenger

Vil du ha skattepengene på en annen konto?

Da kan du endre kontonummer.

I de fleste tilfeller endrer du konto på skatteetaten.no

Du kan ikke endre konto hos Skatteetaten hvis: 

  • du skal endre til en utenlandsk konto uten IBAN
  • kontoen du disponerer, men ikke eier, er opprettet i år
  • du skal endre konto for et dødsbo
  • du har fullmakt fra kontoeier
  • du skal endre konto for et selskap

Da må du kontakte oss.

Forskuddsskatt

Dersom du er næringsdrivende eller har formue, vil skattekontoret skrive ut forskuddsskatt til deg. Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt fremgår av skattekortet som du finner i Altinn.no.

Skjema for endring av skattekort finner du på skatteetaten.no

 

Lag KID nummer

Restskatt

Hvis du har fått restskatt eller "baksmell" betyr det at du har betalt for lite i skatt i fjor og at du må betale penger tilbake.

Du finner mer detaljert informasjon hos Skatteetaten.

 

Slik betaler du restskatten

Du vil i god tid før forfallsfristen få faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Er du ikke elektroniske bruker, får du tilsendt fakturaen i posten.

Selv om du ikke har mottatt giroen, skal du likevel betale til forfall. Slik gjør du det:

Betal til kontonummer: 6345 06 05338

KID-nummer får du hos Skatteetaten