Nyhetsoversikt

Lunner - nær naturen, nær byen!

Si din mening om Lunner fram mot 2040!

Høringsfristen for strategiplanene for 2022 - 2040 er 30. september. Vi vil gjerne høre din mening.


Strategiplanene handler om hvordan Lunner kommune skal løse viktige oppgaver og utfordringer innenfor områdene helse og mestring, oppvekst og eiendom og infrastruktur fram mot 2040.

Planene var også ute på høring i 2021, men har blitt jobbet videre med siden den gang. Kommunestyret vedtok 16. juni å legge strategiplanene ut på ny høring. De tre strategiplanene er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel

Vi inviterer deg til å komme med innspill og kommentarer til planene, og håper å høre fra deg! En høringsuttalelse kan være kort eller lang. Du trenger altså ikke kommentere en hel plan, men gi tilbakemelding om det som er viktig for deg. Send innspill til post@lunner.kommune.no innen 30. september.