SFO

Skolefritidsordningene i Lunner


Det er etablert skolefritidsordning ved alle barneskolene i Lunner. Ordningene er i egne lokaler i tilknytning til skolene. Vedtekter, priser og elektronisk skjema for innmelding, endring og oppsigelse ligger øverst til høyre på siden. Søknadsfrist 1. april. For mer informasjon - se den enkelte skole.