SFO

Skolefritidsordningene i Lunner

Det er etablert skolefritidsordning ved alle barneskolene i Lunner. 


Ordningene er i egne lokaler i tilknytning til skolene. Vedtekter, priser og elektronisk skjema for innmelding, endring og oppsigelse finner du til høyre på siden. (Nederst på mobile enheter) Søknadsfristen for SFO er 1. april. For mer informasjon - se den enkelte skole.

Lunner barneskole

Grua skole

Harestua skole