Severdigheter

I Lunner kommune kan du besøke mange spennende steder, nedenfor finner du en oversikt.

Lunner kirke m gård. Fotograf Tore M Andresen
Lunner kirke
Solobservatoriet
Solobservatoriet
Bronsebukkene
Bronsebukkene
Hadeland Bergverksmuseum
Hadeland Bergverksmuseum

Lunner Kirke
Kirken er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Utvendig er kirken prydet med figurer i stein som ingen annen sognekirke i Norge kan vise maken til. Nye restaureringer inne i kirken viser tårnfoten fra et gammelt tårn, som er synlig gjennom et glassgulv ved alteret. Les mer på http://www.lunner-kirken.net/

Solobservatoriet på Harestua
Solobservatoriet på Harestua ligger 588 m.o.h. og er Norges største astronomiske anlegg. Stedet tilbyr kurs og himmelske opplevelser til folk i alle aldre, spesielt skoleklasser. Solobservatoriet har en rekke kikkerter, et stort solteleskop og tilbyr noen av de flotteste forholdene for himmelstudier i Osloområdet. Solobservatoriet byr både på himmelske opplevelser og kosmisk påfyll.

Solobservatoriet på Harestua ble åpnet i 1954 og ble frem til 1986 brukt til forskning på solen. Observatoriet er det eneste større vitenskapelige observatorium i Norge og det var utstyrt med et meget stort solteleskop i et 20 meter høyt tårn (12 meter over og 8 meter under bakken). Fra 1987 har Solobservatoriet vært et kurs- opplysningssenter i astronomi for skoleverket spesielt og publikum generelt. Det var drevet av Universitetet i Oslo. fram til 1.9.2008. I dag drives stedet av Tycho Brahe Instituttet, som er et allmennyttig aksjeselskap. Les mer på http://www.solobservatoriet.no/

Vestbyfunnet – Bronsebukkene
Vestbyfunnet er et stort votivfunn fra yngre bronsealder fra gården Vestby på Grindvoll i Lunner kommune, Oppland. Det regnes som et av de rikeste funn fra norsk bronsealder. Funnet består av tre rikt ornamenterte halsringer av bronse med ovale endeplater og spiraler. Det ble også funnet en stor draktnål sammensatt av flere runde plater, et perlekjede bestående av mer enn 350 perler av bronse samt en fingerring. De mest oppsiktsvekkende gjenstandene fra funnet er imidlertid to små, hulstøpte bronsebukker. Det finnes paralleller til disse bukkene i sørligere deler av Europa, nærmere bestemt i Hellas, Sør-Tyskland og Østerrike. I en nordisk kontekst er imidlertid bukkene unike. Bukkene er støpt i to omganger. Hodene er datert til rundt 700 f.Kr., mens kroppene er datert til rundt 500 f.Kr. Funnet ble gjort under pløying i 1925. Det er i dag utstilt i Historisk museum i Oslo. Kilde: wikipedia.no

Hadeland Bergverksmuseum – gruvesafari
Hadeland Bergverksmuseum ligger i det unike geologiske oslofeltet i flotte naturomgivelser. Hadeland Bergverksmuseum er et aktivt natur- og kulturhistorisk museum som har sitt utgangspunkt i naturgeografien, kulturlandskapet og geologien rundt Grua. Museets hovedaktivitet er lokalisert til kulturminnene Nysetergruvene og bruket Bråten.

Museet er åpent hver dag i perioden 15. juni - 17. august. Utstillinger, møterom og kultursti, liten museumsbutikk. Fast tur med guide til sinkgruvene kl. 1300.

Les mer på http://www.randsfjordmuseene.no/