Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 21
21
25
30
26
21
05
Formannskapet 02
23
20
22
27
01
20
21
24
28
06
16
23
07
Helse og omsorgskomiteen 21
25
30
12
21
Klagenemnda 25
12
Komite` for klima, infrastruktur,miljøvern og eiendom 20
26
29
29
10
09
Kommunestyret 09
09
06
04
01
15
07
19
16
14
Kontrollutvalget 08
06
26
19
14
06
18
06
Lunner ungdomsråd 20
24
23
27
Oppvekst- og kulturkomiteen 20
26
31
13
08
06
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25
28
26
07
27
22
Sakkyndig nemd eiendomsskatt 09
26
23
Trepartsorganet 23
27
01
24
23
Valgnemnd 06
12
04
17
Valgstyre 30
21
24