Politiske møter


Møteplan 2019

Kontrollutvalget og møtedokumenter

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 19
30
14
04
20
29
26
Formannskapet 24
31
21
21
25
16
06
19
20
22
26
23
24
31
21
Helse og omsorgskomiteen 19
24
14
19
Klagenemnda 12
Komite` for klima, infrastruktur,miljøvern og eiendom 18
23
13
19
18
Kommunestyret 07
06
04
02
23
13
20
05
09
10
14
12
Lunner ungdomsråd 11
06
14
25
Oppvekst- og kulturkomiteen 20
24
15
04
20
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20
24
15
05
21
30
27
Trepartsorganet 21
25
21
Valgstyre 31
21
16
22