Vifter, kabler, belysning og annet utstyr i taket på E16 Røstetunnelen (bildet) og rv. 4 Gruatunnelen er gammelt og må skiftes ut.

Røstetunnelen og Gruatunnelen rustes opp i vinter

Rett over nyttår i uke 1 2019 begynner Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere E16 Røstetunnelen og rv. 4 Gruatunnelen. Mye av utstyret som har med ventilasjon og belysning å gjøre, er gammelt og må skiftes ut. 


Tunnelene blir stengt mens arbeidet pågår, men de blir ikke stengt samtidig. Arbeidet i Røstetunnelen, nærmest Roa, er planlagt å vare i ca. sju uker. Arbeidet i Gruatunnelen vil vare i anslagsvis fire uker. Røstetunnelen vil mest sannsynlig bli stengt først.


Nødvendig oppgradering

Det meste av trafikken som går på rv. 4 vil bli omdirigert til fv. 16 gjennom Grua sentrum. Ved Grua stasjon er det en jernbaneundergang med høydebegrensing 3,8 meter. Alle modulvogntog og alle kjøretøy som er høyere enn 3,8 meter, vil måtte kjøre en lengre omkjøringsveg via E6 eller E16 mens tunnelene er stengt.

- Når Røstetunnelen er stengt blir omkjøring for høye kjøretøy og modulvogntog via E6 Oslo - Hamar - Biri, Fv. 33 Minnesund - Gjøvik, evt. E16 Roa - Jevnaker - Sandvika.

- Når Gruatunnelen er stengt blir omkjøring for høye kjøretøy og modulvogntog via E16 Roa - Gardermoen - Oslo, evt. E16 Roa - Jevnaker - Sandvika.

 - Arbeidet som skal utføres i vinter er helt nødvendig for trafikksikkerheten i disse to tunnelene, sier prosjektleder Anders Sveen i Statens vegvesen. – Tunnelene er fra 1992 og mye av utstyret har nådd forventet levetid. Vi må montere nye vifter, kabler, kabelbruer, belysning og en del annet utstyr. Dette kan ikke skje samtidig som det går trafikk i tunnelen. Derfor må Røstetunnelen og Gruatunnelen stenges i henholdsvis ca. sju og fire uker.


Stor trafikk på omkjøringsvegen

Statens vegvesen beklager at lokalsamfunnet på Grua vil få stor trafikk på fylkesveg 16 mens tunnelene er stengt. Vegvesenet prøver å legge forholdene til rette for at trafikken skal gå trygt på fylkesvegen i denne perioden. Blant annet vil fylkesveg 16 bli strødd og saltet omtrent på samme måte som rv. 4, mens trafikken går der. Vegvesenet har også kontakt med skolene på Grua og med Opplandstrafikk, som står for skoleskyss til elevene.