Roa bygg 2

Innhold og kriterier for tildeling

Roa omsorgsboliger

Roa omsorgsboliger er under oppføring og er planlagt åpnet i februar 2019. Boligen har 24 boenheter, base for hjemmetjenesten, kantine og fellesarealer

Roa bygg 1
Roa omsorgsboliger forside

Leilighetenes størrelse er mellom 41 og 49 m2. I tillegg er det to litt større leiligheter på ca. 60 m2 med to soverom.

Kommunestyret har vedtatt kriterier for tildeling av bolig. Bemanning planlegges på lavest mulig tjenestenivå. http://www.lunner.kommune.no/ato/esaoff/document/kriterier-for-tildeling-av-heldgns-bemannede-omsorgsboliger.969293.4655c9c09b.pdf

Nye omsorgsboliger på Roa vil utgjøre et  nytt  nivå i helse- og omsorgstilbudet  som kommunen  har manglet.  Beboere i omsorgsboligene vil ha status som hjemmeboende, men ha bedre tilgang på aktiviteter. De bor i samme hus som andre med lignende helseutfordringer og vil motta tjenester fra hjemmetjenesten.  Det er ett mål at det å bo på i omsorgsbolig på Roa skal gi økt trygghet og bidra til aktivitet samtidig som den enkelte bor i egen bolig. Samtidig er det planlagt at omsorgsboligene skal tilby aktiviteter og arealer som er åpne for alle innbyggere i Lunner.

For spørsmål kontakt:Thore Ottershagen, virksomhetsleder Lunner omsorgssenter

Telefon: 61 32 46 55 Epost: Thore.Ottershagen@lunner.kommune.no