Lunner helse- og omsorgssenter

Innflytting i Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua

Flytteplanen for beboere som skal flytte til Harestua er nå klar. Beboere på LOS på Kalvsjø flytter til Harestua 28. okotber og beboere som i dag har heldøgnstjenester på Roa omsorgsboliger flytter 2. novmeber.

Les mer..
Åpning av Roa omsorgsboliger

Åpning av Roa omsorgsboliger

Roa omsorgsboliger åpnet for drift fredag 1. februar. Flott innsats på tvers av tjenester gjør at vi får det til. 

Les mer..
Bilde Roa 1

Bli med inn i Roa omsorgsboliger

Her kan du ta en titt på de nye omsorgsboligene på Roa. Minner også om visning av lokalene i dag. Se arrangementet her.

Les mer..
Roa omsorgsboliger forside

Åpen dag i omsorgsboligene på Roa mandag 10.12

Lunner kommune inviterer til åpen dag for alle interesserte i Lunners nye omsorgsboliger på Roa mandag 10. desember fra klokken 12.00 til 15.00

VEL MØTT!

 

Les mer..
Omsorgsboliger i Lunner

Nye omsorgboliger i Lunner

Omsorgsboligene på Roa  åpner for innflytning i leilighetene 1. februar 2019.

Les mer..
Roa bygg 2

Innhold og kriterier for tildeling

Roa omsorgsboliger

Roa omsorgsboliger er under oppføring og er planlagt åpnet i februar 2019. Boligen har 24 boenheter, base for hjemmetjenesten, kantine og fellesarealer

Les mer..
Norsk Helsehus

Lunner kommune signert kontrakt med Norsk Helsehus

Omsorgsbolig Roa realiseres!

Lunner kommune ved ordfører har nå signert kontrakt med Norsk Helsehus om bygging av 24 omsorgsboliger på Roa. Dette bygget vil komme opp på tomta der den gamle Kildalbutikken ligger og på jordet ved siden av.

Les mer..
Kart Roa

Lunner kommune søker sentrumsnære tomter på Roa

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal bygges 20 omsorgsboliger på Roa. Det er også vedtatt at dette prosjektet skal gjennomføres med Offentlig /privat samarbeid (OPS) som gjennomføringsmodell.

På bakgrunn av dette vedtaket søker vi kontakt med grunneiere som kan ha tomter å avse til dette formålet. Området er avgrenset som vist på bilde.

Nøyaktig kart og informasjon kan fås ved henvendelse til Lunner kommune v/ Håvar Slåtten tlf 91789197 eller e-post havar.slatten@norconsult.com.

Les mer..
Roa omsorgsboliger forside

Informasjonsmøte - OPS Roa Omsorgsboliger 1. juli på Lunner Rådhus kl 10.00

P 575 Roa Omsorgsboliger - valg av gjennomføringsprosedyre

Kommunestyret vedtok  i møte 11.06.15 at Prosjekt 575 Roa Omsorgsboliger med plass til 20 plasser skal gjennomføres som et OPS ( offentlig-privat samarbeid).

Det vil  i den forbindelse bli avholdt et informasjonsmøte for aktuelle leverandører på Lunner Rådhus - i kommunestyresalen 01.07.15 kl 10.00 - 11.30

Les mer..