Norsk Helsehus

Lunner kommune signert kontrakt med Norsk Helsehus

Omsorgsbolig Roa realiseres!

Lunner kommune ved ordfører har nå signert kontrakt med Norsk Helsehus om bygging av 24 omsorgsboliger på Roa. Dette bygget vil komme opp på tomta der den gamle Kildalbutikken ligger og på jordet ved siden av.

Les mer..
Kart Roa

Lunner kommune søker sentrumsnære tomter på Roa

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal bygges 20 omsorgsboliger på Roa. Det er også vedtatt at dette prosjektet skal gjennomføres med Offentlig /privat samarbeid (OPS) som gjennomføringsmodell.

På bakgrunn av dette vedtaket søker vi kontakt med grunneiere som kan ha tomter å avse til dette formålet. Området er avgrenset som vist på bilde.

Nøyaktig kart og informasjon kan fås ved henvendelse til Lunner kommune v/ Håvar Slåtten tlf 91789197 eller e-post havar.slatten@norconsult.com.

Les mer..
Roa omsorgsboliger forside

Informasjonsmøte - OPS Roa Omsorgsboliger 1. juli på Lunner Rådhus kl 10.00

P 575 Roa Omsorgsboliger - valg av gjennomføringsprosedyre

Kommunestyret vedtok  i møte 11.06.15 at Prosjekt 575 Roa Omsorgsboliger med plass til 20 plasser skal gjennomføres som et OPS ( offentlig-privat samarbeid).

Det vil  i den forbindelse bli avholdt et informasjonsmøte for aktuelle leverandører på Lunner Rådhus - i kommunestyresalen 01.07.15 kl 10.00 - 11.30

Les mer..